خانه » فرم ثبت اطلاعات طرح عید تا عید

فرم ثبت اطلاعات طرح عید تا عید

 معدل بالای 18 دانشگاه های منتخب

نام دانشگاه خود را انتخاب نمایید:

تصویر کارت دانشجویی خود (برای دانشجویان دانشگاه های منتخب) و یا کارنامه خود (دانشجویان دارای معدل بالای 18) را از این قسمت ارسال نمایید.