دفتر گسترش آموزش عالی، فهرست رشته محل های دارای مجوز دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد را اعلام نمود . برای مشاهده اسامی رشته های مذکور به فایل پیوست مراجعه کنید.
رشته های دکتری
رشته های کارشناسی ارشد

لینک خبر