آن دسته از داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام در کنکور دکتری تخصصی بهداشت نشده اند می توانند روز چهارشنبه مورخه ۲۹ مهر ماه ۹۴ از ساعت ۹ الی ۱۴ اقدام به ثبت نام نمایند.

sanjeshp.ir