ثبت نام آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال ۹۵ از  ۳۰ دی تا ۱۰ بهمن ماه ۹۴ ادامه خواهد داشت.

متقاضیان می توانند با ورود به سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانیsanjeshp.ir  تا دهم بهمن ماه سال جاری نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک خود اقدام کنند.