ابتدا از اینکه از سایت روان آموز پاسخ تشریحی کنکور دکتری روانشناسی یا کلید سوالات را دریافت کردید تشکر میکنیم و امیدواریم که برای شما مفید بوده باشد.

یک مورد تردید در سوال ۲۵ سال ۹۱ از سوی شما مطرح شده است. توضیحی که در پاسخ تشریحی داده ایم صحیح است اما به نظر می رسد سوال کمی ایراد دارد و ما را دچار تردید می کند. برخی دوستان معتقد هستند  جواب صحیح تی همبسته است. جواب ما این است که بین دو گزینه تی همبسته و مستقل، تی همبسته قوی تر است. بین طرح درون گروهی و طرح بین گروهی، طرح درون گروهی قوی تر است. حال تی همبسته قوی تر است یا طرح درون آزمودنی؟ در طرح های درون آزمودنی همانطور که توضیح دادیم تفاوت های فردی حداقل است و بنابراین قوی تر است. این پاسخ را با ارایه صفحه در کتاب ذکر کرده ایم. از شما می خواهیم اگر توضیح دیگری وجود دارد برای ما ذکر کنید چرا که اصلاح خطاها بهترین روش یادگیری است و ما می خواهیم که معتبرترین پاسخ تشریحی را در اختیار شما بگذاریم.

در پاسخ تشریحی سوال ۲۸ سال ۹۱ اشتباهی رخ داده است که همین جا از بازخورد دوستان صمیمانه تشکر میکنم. در سوال ۲۸ سال ۹۱ ، صورت سوال از ما اثرات ساده را خواسته است اما در پاسخ اثرات تعاملی را توضیح داده ایم. لطفا به پاسخ صحیح این سوال دقت کنید:

اثر اصلی: بررسی اثر تاثیر یک متغیر بر متغیر وابسته بدون در نظر گرفتن متغیر مستقل دیگر.  به تعداد متغیرهای مستقل اثر اصلی داریم.

اثر ساده: منظور بررسی تاثیر یک متغیر بر متغیر وابسته است در حالی که یک سطح از سطوح متغیر مستقل دیگر را نیز در نظر گرفته باشیم. تعداد اثرات ساده از جمع سطوح متغیر اول با سطوح متغیر دوم به دست می آید.

اثر تعاملی: بررسی اثر همزمان اثر دو متغیر بر روی متغیر وابسته. تعداد اثرات تعاملی از ضرب سطوح متغیر اول در سطوح متغیر دوم به دست می آید.

بنابراین پاسخ سوال ۲۸ سال ۹۱ که از ما اثرات ساده را خواسته است از جمع دو عدد سه و چهار به دست می آید.

 

خوشحالیم که با وجود بازخوردهای شما عزیزان و چک کردن مداوم مجموعه پاسخ های تشریحی، با اطمینان بیشتری پاسخ تشریحی را در اختیار داوطلبان قرار می دهیم. چرا که این فرصت برای بسیاری از کتاب های کنکوری وجود ندارد تا اشتباهات احتمالی را اصلاح کنند.

با آرزوی موفقیت

 

 

اشتراک
به من خبر بده
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات