این طرح که مربوط به کنکور دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت است، شامل مشاوره و برنامه ریزی هفتگی است که توسط جناب آقای هادی غضنفری، رتبه یک ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت و رتبه ۸ دکتری وزارت بهداشت (رتبه یک در استعداد درخشان) انجام می گیرد.

هزینه طرح ماهیانه ۵۰ هزار تومان است که بسته به زمان باقی مانده تا کنکور محاسبه و در ابتدای ثبت نام دریافت می گردد.

جهت ثبت نام در طرح یک ایمیل با اطلاعات زیر به ravanamooz@yahoo.com ارسال بفرمایید تا در زمینه ثبت نام و جزئیات آن اطلاعات لازم برای شما ارسال شود.

نام و نام خانوادگی، مقاطع تحصیلی و دانشگاه قبلی، معدل، شغل