ظرفیت پذیرش ارشد ۹۵

در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی سال ۹۵ را مشاهده می کنید. در ردیف آخر هر جدول مجموع پذیرش و مقایسه آن با سال ۹۴ را می بینید.

تغییرات ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی سال ۹۵ به شرح زیر است:

دانشگاه شهید بهشتی اقدام به پذیرش دانشجو در گرایش روانشناسی بالینی کرده است. یعنی علاوه بر بالینی کودک، گرایش بالینی را نیز دارد.

دانشگاه شهید بهشتی  اقدام به پذیرش دانشجو در دوره های شبانه کرده است. این دانشگاه در سه دوره روزانه، شبانه و پردیس دانشجو می پذیرد.

دانشگاه های الزهرا ، بوعلی سینای همدان و ارومیه اقدام به پذیرش دانشجو در گرایش عمومی کرده اند که سال پیش این گرایش را نداشتند.

ظرفیت پیام نور به ویژه در گرایش عمومی بسیار بالاتر از سال های پیش است.

بندرعباس و کازرون امسال شبانه نمی گیرند در حالی که سال قبل شبانه داشتند (ابتدا برای شبانه این دانشگاه ظرفیت نوشته بودم به اشتباه، که اصلاح کردم)

روانشناسی عمومی
دانشگاه روزانه شبانه پردیس تعداد کل پذیرش
تهران ۶ ۶ کیش

۱۵

۲۷
شهید بهشتی ۶ ۰ ۶ ۱۲
خوارزمی کرج ۸ ۰ تهران

۸

۱۶
الزهرا ۱۰ ۵  ۰ ۱۵
علامه طباطبایی ۱۰ ۱۰ ۰ ۲۰
اصفهان ۵ ۲ ۰ ۷
بین المللی امام خمینی قزوین ۱۴ ۳ ۰ ۱۷
تبریز ۷ ۵ ۷ ۱۹
خلیج فارس بوشهر ۹ ۳ ۰ ۱۲
رازی کرمانشاه ۱۵ ۰ ۰ ۱۵
زنجان ۲۰ ۳ ۰ ۲۳
سمنان – مهدی شهر ۸

(نیمسال دوم)

۴

(نیمسال دوم)

۰ ۱۲
زاهدان ۱۸ ۱۸ ۰ ۳۶
شهید باهنر کرمان ۴ ۴ ۰ ۸
شهید مدنی تبریز ۲۰ ۶ ۰ ۲۶
فردوسی مشهد ۶ ۴ ۰ ۱۰
گیلان- رشت ۱۲ ۱۲

نیمه دوم

۱۲ ۳۶
لرستان- خرم آباد ۴ ۳ ۰ ۷
محقق اردبیلی ۱۰ ۵ ۰ ۱۵
ملایر ۹ ۹ ۰ ۱۸
یزد ۱۱ ۶ ۰ ۱۷
ارومیه ۳۵ ۰ ۰ ۳۵
بوعلی سینا، همدان ۱۰ ۵ ۱۵
سلمان فارسی، کازرون ۱۵ ۰ ۰ ۱۹
بندرعباس ۵ ۰ ۰ ۱۰
مجموع

افزایش روزانه و شبانه

کاهش پردیس

۲۷۷ ۱۱۳ ۴۸ ۴۴۷
سال ۹۴ ۲۰۸ ۱۱۵ ۵۸ ۳۶۴
روانشناسی عمومی (پیام نور، غیرانتفاعی و مجازی)
دانشگاه های پیام نور ظرفیت
آذربایجان شرقی – بناب ۸
آذربایجان شرقی- بناب (آموزش محور) ۱۵
آذربایجان شرقی- بناب (آموزش محور و مجازی) ۴۰
آذربایجان شرقی- بناب (آموزش محور و مجازی، ویژه شاغلین) ۴۰
آذربایجان غربی – مهاباد ۸
آذربایجان غربی – مهاباد (آموزش محور) ۱۵
اردبیل ۸
اردبیل (آموزش محور) ۱۵
اصفهان – زرین شهر ۸
اصفهان – زرین شهر (آموزش محور) ۱۵
اصفهان- نجف آباد ۸
اصفهان-نجف آباد (آموزش محور) ۱۵
تهران – تهران جنوب ۸
تهران- تهران جنوب (آموزش محور) ۱۵
تهران- پاکدشت ۸
تهران- پاکدشت (آموزش محور) ۱۵
بوشهر- عسلویه (آموزش محور) ۱۵
هرمزگان – کیش (آموزش محور) ۱۵
خوزستان – اندیمشک ۸
خوزستان- اندیمشک (آموزش محور) ۱۵
البرز- کرج ۸
البرز- کرج (آموزش محور) ۱۵
خراسان- فردوس ۸
خراسان- فردوس (آموزش محور) ۱۵
سمنان – گرمسار ۸
سمنان- گرمسار (آموزش محور) ۱۵
شیراز ۸
شیراز (آموزش محور) ۱۵
کرمان- بافت ۸
کرمان- بافت (آموزش محور) ۱۵
گرگان ۸
گرگان (آموزش محور) ۱۵
گیلان – آستارا ۸
گیلان- آستارا (آموزش محور) ۱۵
گیلان- آستانه اشرفیه ۸
گیلان- آستانه اشرفیه (آموزش محور) ۱۵
مازندران- بهشهر ۸
مازندران- بهشهر (آموزش محور) ۱۵
مازندران- نوشهر ۸
مازندران- نوشهر (آموزش محور) ۱۵
همدان- کبودر آهنگ ۸
همدان- کبودر آهنگ (آموزش محور) ۱۵
مجموع

افزایش چشم گیر!

۵۴۷
مجموع سال ۹۴ ۱۶۸
دانشگاه های غیرانتفاعی
خاتم، تهران ۱۵
رفاه، تهران (ویژه خواهران) ۲۰
خیام، مشهد ۲۰
حکمت رضوی، مشهد ۲۰
شمس، گنبد کاووس ۲۰
فروردین، قائم شهر ۲۰
مجموع

افزایش

۱۱۵
مجموعه سال ۹۴ ۴۰
روانشناسی بالینی
دانشگاه روزانه شبانه پردیس تعداد کل پذیرش
تهران ۵ ۵ کرج

۵

۱۵
تهران، فارابی قم ۶ ۶ ۰ ۱۲
الزهرا تهران- فقط زن ۱۰

نیمه دوم

۵

نیمه دوم

۰ ۱۵
بهشتی تهران ۷ ۳ ۱۰
خوارزمی کرج ۱۰ ۰ تهران

۱۰

۲۰
علامه طباطبایی ۱۰ ۱۰ ۰ ۲۰
شاهد تهران ۶ ۴ ۰ ۱۰
شیراز ۱۵ ۰ ۱۵ ۳۰
چمران اهواز ۴ ۲ ۰ ۶
اصفهان ۸ ۳ ۷ ۱۸
سمنان – مهدی شهر ۸ ۴ ۰ ۱۲
کردستان- سنندج ۱۰ ۰ ۰ ۱۰
فردوسی مشهد ۶ ۴ ۳ ۱۳
محقق اردبیلی ۱۰ ۵ ۰ ۱۵
تبریز ۷ ۵ ۷ ۱۹
باهنر کرمان ۸ ۷ ۰ ۱۵
مجموع

افزایش روزانه، شبانه و پردیس

۱۳۰ ۶۳ ۴۷ ۲۴۰
مجموع سال ۹۴ ۱۲۳ ۵۱ ۳۹
روانشناسی بالینی
دانشگاه های پیام نور ظرفیت
تهران جنوب ۸
تهران جنوب آموزش محور ۱۵
مجموع ۲۳
سال ۹۴ ۲۳
بالینی کودک و نوجوان
دانشگاه روزانه شبانه پردیس کل پذیرش
شهید بهشتی ۶ ۶ ۶ ۱۸
تبریز ۷ ۵ ۷ ۱۹
مجموع

افزایش شبانه

۱۳ ۱۱ ۱۳ ۳۷
مجموعه سال ۹۴ ۱۴ ۶ ۱۴
بالینی کودک و نوجوان / پیام نور و غیرانتفاعی
غیرانتفاعی یزد ۲۰
پیام نور بوشهر (آموزش محور) ۱۵
پیام نور بوشهر ۸
مجموع ۴۳
مجموع سال ۹۴ ۴۳
خانواده درمانی
دانشگاه روزانه شبانه پردیس
شهید بهشتی ۱۰ ۵ ۱۰
مجموع

کاهش روزانه، افزایش شبانه و پردیس

۱۰ ۵ ۱۰
سال ۹۴ ۱۲ ۰ ۰
خانواده درمانی غیرانتفاعی
دانشگاه ظرفیت
غیرانتفاعی علم و فرهنگ ۲۰
سال ۹۴ ۲۰
روانشناسی اسلامی مثبت گرا (پیام نور و غیرانتفاعی)
پیام نور
دانشگاه ها ظرفیت
اصفهان- نطنز ۸
اصفهان- نطنز (آموزش محور) ۱۵
خراسان – گناباد ۸
خراسان – گناباد (آموزش محور) ۱۵
اهواز ۸
اهواز (آموزش محور) ۱۵
لرستان- بروجرد ۸
لرستان- بروجرد (آموزش محور) ۱۵
مازندران- رامسر ۸
مازندران- رامسر (آموزش محور) ۱۵
مازندران- ساری ۸
مازندران- ساری (آموزش محور) ۱۵
سمنان ۸
سمنان (آموزش محور) ۱۵
مجموع

افزایش

۱۶۱
مجموعه سال ۹۴ ۱۳۵
غیرانتفاعی
قران و حدیث، قم ۱۰
معارف قران و عترت، اصفهان (زن، نیمه دوم) ۱۵
معارف قران و عترت، اصفهان (مرد، نیمه اول) ۱۵
مجموع ۴۰