پیش گفتار گردآورنده:

اکثر کارهای روان شناسی بالینی در جهت درمانی و تربیتی می باشد و روان شناسان بالینی به صورت مستقل یا به عنوان یک عضو از مراکز اداری و آموزشی و بهداشت روانی مشغول به فعالیت هستند. این جنبه از روان شناسی بالینی است که نظر انجمن روان شناسی آمریکا را به خود معطوف داشته و آن را به عنوان هنر و فن سازش آدمی تعریف می کند. از آن جایی که در میان داوطلبان آزمون ورودی کارشناسی ارشد روان شناسی، روان شناسی بالینی پر طرف دارترین گرایش می باشد، و هم چنین در آزمون ورودی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی وزارت بهداشت نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، بر آن شدم تا با تالیف مجموعه ای در این زمینه، که همه مطالب مهم منابع وزارت علوم و وزارت بهداشت را در بر بگیرد، و کامل تر از مجموعه های دیگر در این زمینه باشد، گامی در جهت پیشبرد اهداف دانش پژوهان ایران عزیزمان داشته باشم. این مجموعه شامل ۲۳۵ صفحه است و فصل بندی مجموعه به گونه ای است که موضوعات مهم تر مثل رویکرد های نظری و اختلالات و هم چنین آزمون ها، مطالب بیشتری را به خود اختصاص می دهد که در کنکور کارشناسی ارشد هم تاکید اصلی سوالات بر این سه حوزه می باشد. با توجه به سوالات سال های اخیر کنکور کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، مطالب کتاب به گونه ای است که بیشتر سوالات را پوشش می دهد. برای مثال مطالب کتاب بین ۷۰ تا ۸۵% سواالت سال ۹۰ را در بر دارد. یعنی فردی، تنها با خواندن این کتاب می تواند تقریبا به ۸۰% سوالات سال ۹۰ پاسخ صحیح دهد. و هم چنین بین ۵۰ تا ۷۵ % سواالت سال های ۹۱ و ۹۲ را نیز پوشش می دهد.

چشم انتظار نظرات ارزشمند و اصالح گر عالقمندان، دانشجویان و اساتید بزرگوار هستم.

فردین فرمانی ، رتبه ۱۵ ارشد روانشناسی بالینی وزارت علوم-  رتبه ۲۰ دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت  Farmani_fardin@yahoo.com

نکته: اصالت و صحت مطالب مجموعه های زیر مورد تایید سایت روان آموز است با این حال کلیه مسئولیت آن متوجه گردآورنده (های) است و سایت روان آموز تنها مکانی برای انتشار آن است.

برای مشاهده نمونه مجموعه روانشناسی بالینی اینجا کلیک کنید

برای تهیه مجموعه روانشناسی بالینی به همراه دانلود رایگان نکات فصل به فصل کتاب فیرس، اینجا کلیک کنید