پیشگفتار گردآورنده

آسیب شناسی روانی یکی از حوزه های وسیع و پرکاربرد روان شناسی است که هر روان شناس و درمانگری باید با آن آشنا باشد. هدف از تالیف این مجموعه آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با حوزه اختلالات روانی و هدف اصلی هموار کردن راهی برای دانشجویان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. در مطالب مجموعه  همه منابع مهم که در کنکور روان شناسی تحصیلات تکمیلی مورد سوال قرار می گیرند را شامل می شود (هم در آزمون ارشد و هم دکتری). با نگاهی به مطالب مجموعه متوجه می شوید که محتوای آن بیش از ۸۵% سوالات کنکورهای ارشد و دکتری سال های ۸۵ تا ۹۲ را شامل میشود. و  با خواندن عمیق مطالب این مجموعه می توانید درصد بالایی از سوالات را جواب دهید. از آنجا که DSM-5 نیز به چاپ رسیده، تغییرات این منبع نیز در مجموعه آورده شده است. چون بیشتر سوالات در کنکور که درباره DSM-5 می آید مقایسه بین DSM-5 و DSM-IV می باشد، مطالب مجموعه به نحوی است که ابتدا مطالب DSM-IV و در پایان هر فصل تغیرات DSM-5 آمده است تا دانشجویان بهتر بتوانند این دو را با هم مقایسه کرده و درک بهتری از تغییرات داشته باشند و سوالات را بهتر پاسخ دهند. مجموعه حاضر شامل ۲۳۹ صفحه است. انتقادات و پیشنهادات خود را می توانید با آدرس الکترونیکی زیر در میان بگذارید.

فردین فرمانی ، رتبه ۱۵ کنکور کارشناسی ارشد سراسری، رشته روانشناسی بالینی Farmani_fardin@yahoo.com

نکته: اصالت و صحت مطالب مجموعه های زیر مورد تایید سایت روان آموز است با این حال کلیه مسئولیت آن متوجه گردآورنده (های) است و سایت روان آموز تنها مکانی برای انتشار آن است.

برای مشاهده نمونه مجموعه روانشناسی مرضی اینجاکلیک کنید

برای تهیه مجموعه روانشناسی مرضی اینجا کلیک کنید