پیشگفتار گردآورنده:

مبحث کودکان و نوجوانان استثنایی، حوزهای وسیع در روانشناسی محسوب میشود. دلیل این امر گستره وسیع این کودکان و نوجوانان است. در مجموعه حاضر سعی شده است تا حد امکان خواننده را با این حوزه از کودکان آشنا کرد. مجموعه حاضر در ۱۲ فصل و ۱۹۰ صفحه تدارک دیده شده است که در هر فصل به مبحثی از کودکان استثنایی اشاره شده است. در پایان هر فصل تلاش شده است از سوالات طرح شده در کنکورهای ادوار مختلف کارشناسی ارشد و سواالت تالیفی استفاده شود که در تفهیم مطالب فصل مربوط، کمک شایانی میکند. در این کتاب سعی شده است از کتبی که به عنوان منابع مورد مطالعه برای کنکورهای کارشناسی ارشد وجود دارد، استفاده شود تا به داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد نیز کمک بیشتری در شناخت این حوزه وسیع از کودکان و نوجوانان شود.

فردین فرمانی ، رتبه ۱۵ ارشد روانشناسی بالینی وزارت علوم-  رتبه ۲۰ دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت Farmani_fardin@yahoo.com

نکته: اصالت و صحت مطالب مجموعه های زیر مورد تایید سایت روان آموز است با این حال کلیه مسئولیت آن متوجه گردآورنده (های) است و سایت روان آموز تنها مکانی برای انتشار آن است.

برای مشاهده نمونه مجموعه روانشناسی کودکان استثنائی اینجاکلیک کنید

برای تهیه مجموعه روانشناسی کودکان استثنائی اینجا کلیک کنید