فهرست اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون نیمه‌‌متمرکز پذیرش دوره پردیس‌های خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مقطع دکتری «Ph.D» سال ۹۳ اعلام شد و فرآیند مصاحبه این گروه از ۹ مهر تا ۱۵ مهر می باشد.

به گزارش مهر، شرکت‌کنندگان دکتری پردیس های دانشگاهی می توانند باتوجه به اطلاعات کارنامه (مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور) در کدرشته محل‌های معرفی‌شده برای بررسی سوابق علمی، پژوهشی، آموزشی، (مصاحبه) و پذیرش به دانشگاهها و یا موسسات ذیربط مراجعه کنند.

معرفی‌شدگان ملزم‌ هستند منحصراً از تاریخ ۹ تا ۱۵ مهرماه ۹۳ برای انجام مصاحبه ‌به‌ دانشگاه و یا موسسه آموزش‌ عالی‌ ذیربط مراجعه ‌کنند. لذا ضرورت دارد با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که برای مصاحبه معرفی شده‌اند از زمان دقیق مصاحبه و مدارک لازم مطلع شوند.

عدم ‌مراجعه ‌در زمانهای ‌مقرر به ‌‌منزله ‌انصراف‌ از شرکت در مصاحبه و پذیرش تلقی شده و اقدامی درخصوص این‌دسته از داوطلبان ‌میسر نخواهد بود.

چنانچه داوطلبی به یکی از موسسات آموزش عالی معرفی‌شده، مراجعه و در مصاحبه آن شرکت کند و نام داوطلب از سوی دانشگاه به این سازمان به عنوان قبول اعلام شود امکان اعلام قبولی همان داوطلب، برای سایر دانشگاهها و موسسات که داوطلب به آنها معرفی‌شده، به این سازمان وجود نخواهد داشت. چنانچه داوطلب به قبولی صورت گرفته، معترض باشد باید در بازه زمانی انجام مصاحبه (۹ تا ۱۵ مهرماه ۹۳) به دانشگاهی که قبولی وی را ثبت کرده، مراجعه و مراتب انصراف خود را کتباً به دانشگاه ذیربط اعلام کند تا پس از حذف نام وی از پرتال توسط دانشگاه مربوط، این امکان برای دانشگاه دیگری که داوطلب متقاضی است، ایجاد شود. لذا داوطلبان ضرورت دارد موضوع قبولی خود را از دانشگاههایی که برای مصاحبه معرفی می‌شوند پیگیری کرده و در این خصوص دقت کافی را به عمل آورند.

با توجه به هماهنگی به عمل‌آمده، نتیجه قبولی داوطلبان (بصورت مشروط)، حداکثر تا تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۳ از طریق دانشگاههای معرفی‌شده که در مصاحبه آن شرکت کرده‌اند، به طریق مقتضی (تلفن، پیامک و …) به داوطلبان ذینفع اعلام خواهد شد.

داوطلبان باید واجد شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی اعلام شده در دفترچه آزمون باشند، در غیر اینصورت از ثبت‌نام آنان ممانعت خواهد شد.

در رشته های آزمون دار هر داوطلب باتوجه به ۸۰ درصد نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل مؤثر حاصل از معدل تراز مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و در رشته های بدون آزمون براساس معدل مؤثر حاصل از معدل تراز مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد گزینش علمی تا چند برابر ظرفیت هر کد رشته محل انجام شده است و هر داوطلب حداکثر تا ۵ کد رشته محل براساس موارد فوق برای سایر مراحل و انجام پذیرش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی معرفی شده اند.

داوطلبان سهمیه مربی یا رزمندگان در صورت دارابودن ۸۰ درصد حدنصاب آخرین نفر معرفی شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل و داوطلبان سهمیه های ایثارگران در صورت کسب ۷۰ درصد حدنصاب آخرین نفر معرفی شده در گزینش آزاد برای انجام سایر مراحل مصاحبه و پذیرش نهایی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در هر کد رشته محل (حداکثر در ۵ کد) معرفی شده اند.

معرفی‌شدگان لازم است در بازه زمانی مجاز (۸ تا ۱۴ مهرماه ۹۳) فرم صلاحیتهای عمومی مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور را تکمیل کنند. در صورت عدم تکمیل فرم مربوط به صلاحیتهای عمومی، وضعیت علمی آنان بررسی نخواهد شد.

پذیرش نهایی توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با توجه به ظرفیت موجود و نتیجه بررسی سوابق علمی، پژوهشی، آموزشی (مصاحبه) صورت می پذیرد و دانشگاهها نسبت به انجام ثبت نام و پذیرش مشروط داوطلبان مستقیماً اقدام می کنند و نتایج نهایی پذیرش به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود.

در رشته محل هایی که تعداد قبولین به حد نصاب تشکیل کلاس نرسد تصمیم گیری درخصوص تشکیل کلاس با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مربوط خواهد بود.

اشتراک
به من خبر بده
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات