منابع دکتری روانشناسی از زبان رتبه ۳

منابع دکتری روانشناسی از زبان رتبه سه کنکور دکتری سال ۹۴ ، سرکار خانم سپیده دهقانی:
اسیب شناسی روانی: کتاب مدرسان شریف, اسیب شناسی بر اساس دی اس ام پنج دکتر گنجی, خلاصه جلد یک و دو دادستان از سایت روان آموز
روانشناسی رشد:  جلد یک و دو لورابرک. جلد یک و دو ژنتیک دکتر منصور و دادستان همراه با خلاصه سایت روان آموز، روانشناسی رشد کرین, جزوه رشد دکتر پورحسین. از کتاب های پوران پژوهش و مدرسان هم تست های سالهای قبل
امار و روش تحقیق:  امار و روش تحقیق دکتر دلاور, روش تحقیق دکتر هومن, امار و روش تحقیق پوران پژوهش و مدرسان، جزوه دکتر فراهانی.
زبان: کتابهای ۵۰۴, ۱۱۰۰ واژه و لغات ضروری تافل برای لغت. کتابهای in use برای گرامر. کتاب جامع زبان دکترای خیرابادی انتشارات فرهنگ.
استعداد تحصیلی: کتاب استعداد تحصیلی مدرسان شریف

29
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x