منابع آزمون دکتری روانشناسی

منابع زیر بر اساس  کنکور دکتری ۹۹ نوشته شده است

در صورتی که فرصت مناسبی دارید، منابعی که با رنگ قرمز مشخص شده، تهیه شود.

در صورتی که فرصت محدودی برای مطالعه دارید فقط منابعی که با رنگ آبی مشخص شده تهیه شود

باقی منابعی که با رنگ مشکی نوشته شده اند فقط جهت آگاهی شما از سایر منابع مطالعاتی است و بهتر است آنها را تهیه نکنید مگر در شرایطی ویژه که با مشاور صحبت شود.

نام درس  منابع به ترتیب اولویت
آسیب شناسی روانی

خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک  (فقط اختلالات بزرگسالی) 

مجموعه آسیب شناسی روان آموز (شامل نکات کتب گنجی، کاپلان، بارلو، هالجین و دادستان)

آسیب شناسی روانی، نوشته بارلو، ترجمه فیروزبخت

اگر فرصتتان محدود است: مجموعه آسیب شناسی روان آموز

روانشناسی رشد

روانشناسی رشد- کرین- ترجمه خویی نژاد

مجموعه روانشناسی رشد روان آموز، جلد اول (شامل نکات کتب کرین و منصور و دادستان)

مجموعه روانشناسی رشد روان آموز، جلد دوم (شامل نکات کتاب لورابرک)

روانشناسی ژنتیک دو جلد- منصور و دادستان

روانشناسی رشد لورابرک، دو جلد

اگر فرصتتان محدود است: مجموعه روانشناسی رشد روان آموز، جلد اول

آمار و روش تحقیق

آمار و احتمالات کاربردی- دلاور / یا آمار مدرسان (برای رسیدن مجدد به سطح ارشد)

مجموعه لذت علم آمار روان آموز (جهت خلاصه سازی و تکمیل مطالب)

تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی- نویسنده فرگوسن، ترجمه دلاور و نقش بندی

آمار استنباطی در روانشناسی، نوشته هومن

اگر فرصتتان محدود است: برای پایه خوب، مجموعه لذت علم آمار روان آموز- برای پایه ضعیف تا متوسط، کلاس دکتر فراهانی یا حبیبی 

—–

روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (۲جلد)؛ نویسنده: بورگ و گال؛ ترجمه: نصر و همکاران.

کتاب روش تحقیق روان آموز (تا حدود آبان ماه آماده خواهد بود)/ یا مدرسان

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی – دکتر دلاور 

روش های تحقیق در علوم رفتاری-دکتر سرمد و بازرگان و حجازی

روش های تحقیق کیفی و آمیخته-دکتر بازرگان

راهنمای عملی روش تحقیق کیفی- دکتر هومن

اگر فرصتتان محدود است: روش تحقیق روان آموز/مدرسان

روانشناسی شخصیت روانشناسی شخصیت فیست، ترجمه سیدمحمدی

روانشناسی شخصیت مدرسان

اگر فرصت محدود است: روانشناسی شخصیت مدرسان

نوروسایکولوژی نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی، خداپناهی

مبانی نوروسایکولوژی انسان، نوشته کولب و ویشاب، ترجمه علی پور و چلبیانلو

مجموعه روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز (شامل کتاب روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی و نکات تکمیلی از کتاب نوروسایکولوژی معظمی و اعصاب و غدد روحانی)

اگر فرصتتان محدود است: نوروسایکولوژی پوران پژوهش

استعداد تحصیلی کتاب مدرسان شریف

اگر فرصتتان محدود است: فقط تست های سالهای گذشته در بخش درک مطلب و استدلال منطقی

  زبان عمومی

کتاب های آموزش گرامر طبق سطح داوطلب انتخاب می شود (در سطح متوسط کافی است).. برای مثال: لانگمن قرمز- GRAMMER IN USE، کتاب گرامر نوشته بتی آذر

زبان عمومی دکتری خیرآبادی از انتشارات فرهنگ (جهت تست زنی و نکات)

لغت به ترتیب بسته به سطح:   ۵۰۴ واژه ضروری، لغات ضروری تافل،  ۱۱۰۰ واژه ضروری که باید دانست (حتما با نرم افزارهای موجود مرور شوند)

اگر فرصتتان محدود است: کتاب زبان عمومی دکتری خیرآبادی از انتشارات فرهنگ

189
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x