منابع آزمون دکتری روانشناسی ۹۸

منابع زیر بر اساس  کنکور دکتری ۹۸ نوشته شده است

در صورتی که فرصت مناسبی برای مطالعه دارید، منابعی که با رنگ قرمز مشخص شده، تهیه شود. باقی منابع بسته به فرصت و با راهنمایی مشاور به ترتیب ذکر شده تهیه شود.

در صورتی که فرصت محدودی برای مطالعه دارید فقط مجموعه های کمک آموزشی را تهیه کنید. مجموعه های روان آموز نکات منابع اصلی ذکر شده را به خوبی پوشش می دهند.

در صورتی که شرایط ویژه ای دارید یا درباره شیوه مطالعه منابع تردید دارید، حتما قبل از شروع با مشاور مشورت کنید.

نام درس  منابع به ترتیب اولویت
آسیب شناسی روانی

خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک  (فقط اختلالات بزرگسالی) 

مجموعه آسیب شناسی روان آموز (شامل نکات کتب گنجی، کاپلان، بارلو، هالجین و دادستان)

آسیب شناسی روانی، نوشته بارلو، ترجمه فیروزبخت

آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 ، نوشته گنجی

اگر فرصتتان محدود است: فقط مجموعه آسیب شناسی روان آموز

روانشناسی رشد

روانشناسی رشد- کرین- ترجمه خویی نژاد

مجموعه روانشناسی رشد روان آموز – (جلد اول شامل کتب کرین و منصور و دادستان؛ جلد دوم شامل کتاب لورابرک)

روانشناسی ژنتیک دو جلد- منصور و دادستان

روانشناسی رشد لورابرک دو جلد

اگر فرصتتان محدود است: فقط مجموعه روانشناسی رشد روان آموز- اولویت با جلد اول

آمار و روش تحقیق

آمار و احتمالات کاربردی- دلاور (برای ایجاد پایه جهت مطالعه منابع بعدی)

مجموعه لذت علم آمار روان آموز

تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی- نویسنده فرگوسن، ترجمه دلاور و نقش بندی

آمار استنباطی در روانشناسی، نوشته هومن

اگر فرصتتان محدود است: فقط مجموعه لذت علم آمار روان آموز

—–

روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (۲جلد)؛ نویسنده: بورگ و گال؛ ترجمه: نصر و همکاران.

کتاب روش تحقیق مدرسان شریف

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی – دکتر دلاور 

روش های تحقیق در علوم رفتاری-دکتر سرمد و بازرگان و حجازی

شناخت روش علمی در علوم رفتاری- دکتر هومن

اگر فرصتتان محدود است: فقط  روش تحقیق مدرسان شریف

روانشناسی شخصیت در حال بررسی بر اساس کنکور ۹۸
نوروسایکولوژی کتاب نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی، خداپناهیمجموعه روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز (شامل کتاب روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی و نکات تکمیلی از کتاب حائری روحانی و معظمی)

مقدمات نوروسایکولوژی، داوود معظمی

مبانی نوروسایکولوژی انسان، نوشته احمد علی پور

اگر فرصتتان محدود است:  نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی خداپناهی

استعداد تحصیلی کتاب مدرسان شریفاگر فرصتتان محدود است بخش درک مطلب و استدلال منطقی کافی است (و البته تقریبا برای همه داوطلبان این امر صدق می کند) 
  زبان عمومی

کتاب های آموزش گرامر طبق سطح داوطلب (تا سطح متوسط کافی است) برای مثال:

کتاب لانگمن قرمز

کتاب in use –  understanding and using English grammar

جهت تست زنی گرامر: کتاب زبان عمومی دکتری خیرآبادی از انتشارات فرهنگ، مجموعه تست های تافل، کتاب تست دکتر قاسمی، کتاب مدرسان شریف و هر تستی از آزمون های زبان داخلی

لغت: کتاب  ۱۱۰۰ واژه ضروری که باید دانست، لغات ضروری تافل، کتاب ۵۰۴ واژه (برای مرور ۱۱۰۰ واژه می توانید از نرم افزار نارنگی استفاده کنید)

اگر فرصتتان محدود است: فقط انتشارات فرهنگ بعلاوه نرم افزاری جهت مطالعه لغات