منابع آزمون دکتری روانشناسی ۹۸

منابع زیر بر اساس آخرین تغییرات کنکور دکتری ۹۷ نوشته شده است

نام درس  منابعی که با رنگ قرمز مشخص شده، حتما تهیه شود. باقی منابع بسته به فرصت و با راهنمایی مشاور به ترتیب ذکر شده تهیه شود.
آسیب شناسی روانی

خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک  (فقط اختلالات بزرگسالی) 

مجموعه آسیب شناسی روان آموز، دو جلد

آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5  –  دو جلد- گنجی

اگر فرصتتان محدود است: فقط مجموعه آسیب شناسی روان آموز

روانشناسی رشد

روانشناسی رشد- کرین- ترجمه خویی نژاد

مجموعه روانشناسی رشد روان آموز (دو جلد) 

روانشناسی ژنتیک دو جلد- منصور و دادستان

روانشناسی رشد لورابرک دو جلد

اگر فرصتتان محدود است: فقط مجموعه روانشناسی رشد روان آموز به ترتیب جلد دوم و اول

آمار و روش تحقیق

 

آمار و احتمالات کاربردی- دلاور (برای ایجاد پایه جهت مطالعه منابع بعدی- اگر برای کمک آموزشی از مدرسان شریف استفاده می کنید می توانید آن را جایگزین دلاور کنید)

تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی- نویسنده فرگوسن، ترجمه دلاور و نقش بندی

مجموعه آمار و احتمالات روان آموز 

آمار استنباطی در روانشناسی- هومن

—–

روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (۲جلد)؛ نویسنده: بورگ و گال؛ ترجمه: نصر و همکاران.

کتاب روش تحقیق مدرسان شریف

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی – دکتر دلاور 

روش های تحقیق در علوم رفتاری-دکتر سرمد و بازرگان و حجازی

شناخت روش علمی در علوم رفتاری- دکتر هومن

اگر فرصتتان محدود است: فقط آمار و روش تحقیق مدرسان شریف

روانشناسی شخصیت  روانشناسی شخصیت فیست

فصل شخصیت از خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک

مدرسان شریف

اگر فرصتتان محدود است: فقط روانشناسی شخصیت مدرسان شریف

نوروسایکولوژی کتاب نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی، خداپناهی

مجموعه روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز (این مجموعه تمام نکات کتاب روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی و نکات تکمیلی از کتاب حائری روحانی و معظمی را پوشش می دهد و برای سرمایه گذاری بیشتر روی این درس توصیه می شود)

مقدمات نوروسایکولوژی، داوود معظمی

فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز، حائری روحانی

اگر فرصتتان محدود است: فقط نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی خداپناهی

استعداد تحصیلی

 

کتاب مدرسان شریف

اگر فرصتتان محدود است بخش درک مطلب و استدلال منطقی کافی است (و البته برای همه داوطلبان این امر صدق می کند) 

  زبان عمومی

کتاب های آموزش گرامر طبق سطح داوطلب (تا سطح متوسط کافی است) برای مثال:

کتاب لانگمن قرمز

کتاب in use –  understanding and using English grammar

جهت تست زنی گرامر: کتاب زبان عمومی دکتری خیرآبادی از انتشارات فرهنگ، مجموعه تست های تافل، کتاب تست دکتر قاسمی، کتاب مدرسان شریف و هر تستی از آزمون های زبان داخلی

لغت: کتاب  ۱۱۰۰ واژه ضروری که باید دانست، لغات ضروری تافل، کتاب ۵۰۴ واژه (برای مرور ۱۱۰۰ واژه می توانید از نرم افزار نارنگی استفاده کنید)

اگر فرصتتان محدود است: فقط انتشارات فرهنگ بعلاوه نرم افزاری جهت مطالعه لغات ۵۰۴ و ۱۱۰۰ واژه

تمام حقوق وبسایت متعلق به موسسه روان آموز است.

منوهای نصب در پنل مدیریت

X