نشر روان آموز

سایت روان آموز با  هدف ایجاد امکان دسترسی برابر به اطلاعات برای کلیه داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد و دکترای روان شناسی فعالیت خود را  در خرداد ماه ۹۳ آغاز کرد و در بهار ۹۵ با کسب مجوزهای لازم، نشر دیجیتال روان آموز را با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۸۹۰۸ بنیان نهاد.

گردانندگان نشر روان آموز، زینب خجوی رتبه ۶ ارشد و رتبه ۲ دکترای روانشناسی و محمد امیدی فرد رتبه ۸ ارشد و ۴ دکتری مدیریت، امیدوارند با به اشتراک گذاشتن تجاربشان و نیز تهیه جزوات و مواد درسی با محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن ها در قالب دیجیتال شما همراهان گرامی را در رسیدن به رویاهایتان همراهی نمایند.

تمام حقوق وبسایت متعلق به موسسه روان آموز است.

منوهای نصب در پنل مدیریت