سایت روان آموز با  هدف ایجاد امکان دسترسی برابر به اطلاعات برای کلیه داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد و دکترای روان شناسی فعالیت خود را  در خرداد ماه ۹۳ آغاز کرد و در بهار ۹۵ با کسب مجوزهای لازم، نشر دیجیتال روان آموز را با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۸۹۰۸ بنیان نهاد.

گردانندگان نشر روان آموز، زینب خجوی رتبه ۶ ارشد و رتبه ۲ دکترای روانشناسی و محمد امیدی فرد رتبه ۸ ارشد و ۴ دکتری مدیریت، امیدوارند با به اشتراک گذاشتن تجاربشان و نیز تهیه جزوات و مواد درسی با محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن ها در قالب دیجیتال شما همراهان گرامی را در رسیدن به رویاهایتان همراهی نمایند.