نمونه خلاصه کتاب روانشناسی مرضی تحولی دکتر دادستان: اختلالات خواب

اختلالات خواب

  • تعریف خواب:

–             زیست شناختی ترین و روانشناختی ترین حالت انسان

–             کلاپارد: غریزه

–             پیه رون: حالت ادواری لازم، جدا شدن از روابط فرد با محیط

  • خواب عمیق/کند/سوخت و سازی و نباتی/ آرام:

–             فاقد فعالیت حرکتی– حرکات نوسانی چشم

–             چهار مرحله:

مرحله ۱- حالت مختلط خواب و بیداری، امواج تتا  – سبک

مرحله ۲- خواب سبک، امواج دوکی شکل – سبک

مرحله ۳- مرحله گذار – امواج دلتا – عمیق

مرحله ۴- خواب واقعی- غلبه کامل دلتا – عمیق

  • خواب سریع/ متناقض/ توام با فعالیت مغزی:

–             حرکات سریع چشم، فعالیت های وهله ای (دوره ای)

–             افزایش استانه تحریک پذیری و مقاومت در برابر بیداری

–             سست شدن تنود عضلانی به جز نعوظ

–             موج های شبیه بیداری > خواب متناقض

–             محرومیت از خواب متناقض > اختلالات روانی

–             طولانی ترین وهله خواب عمیق قبل از نخستین گذار به خواب متناقض است و پس از آن خواب متناقض افزایش می یابد.

–             نظم جویی خواب بیشتر به نظم جویی حرارتی وابسته است.

–             کمیت خواب عمیق با افزایش زمان بیداری قبل از آن افزایش می یابد اما طول خواب متناقض به زمان بیداری بستگی ندارد.

–             خواب ارام با بازسازی نیرو و ترشح هورمون رشد همراه است

–             فعالیت ذهنی پیوسته است و طی خواب متوقف نمی شود. بنابراین هیپوکامپ با برانگیختگی حاصل از آن مقابله می کند تا  فرد بیدار نشود. در خواب متناقض فعالیت ذهنی تشدید می شود و رویا ایجاد می شود.

–             رویاها اهنگ چرخه خواب را تعیین می کنند و هر وهله خواب با مرحله خواب متناقض پایان می گیرد

–             به طور متوسط ۵ مرحله در خلال ۸ ساعت خواب رخ می دهد

–             توالی مراحل تحت تاثیر عوامل زیست شیمایی است:

ماده ای از خون به ساقه مغز می رسد و در مایع مغزی نخاعی متراکم می شود ذخیره سازی ان خواب متناقض را موجب می شود

انتقال دهنده ها: سروتونین، نورادرنالین، ادرنالین، دوپامین و استیل کولین

 دوپامین و نورادرنالین: بیداری

سروتونین: خواب عمیق ارام

استیل کولین و دوپامین : خواب متناقض

–             از شانزدهمین هفته زندگی دوره شبانه و روزانه خواب جدا می شوند. استقرار این اهنگ جدید به عوامل ژنتیکی بستگی دارد اما هماهنگی و تثبیت ان از شرایط زندگی تاثیر می گیرد.

–             در اولین هفته ها چرخه های خواب ۴۵ دقیقه ای است بنابراین بیداری های شبانه تا ماه دوم بهنجار است.

–             حرکات سریع چشم از دوران جنینی دیده می شود

–             تغییرات درصد خواب متناقض به دگرگونی های هورمونی وابسته است.

–             زمان اغاز خواب افزایش اما بیداری ثابت است بنابراین با افزایش سن با کاهش خواب مواجه میشویم

–             تعداد چرخه های خواب کاهش می یابد چون زمان هر چرخه افزایش می یابد

–             زمان بروز خواب متناقض و درصد ان تغییر نمی کند بیشتر در ۲ سال اول زندگی و اغاز بلوغ

–             انرژی لبیدویی سرمایه گذاری شده در اشیای بیرونی به هنگام خواب به من خوددوست دار جابجا می شود

–             تا ۳ ماهگی خواب یک نیاز جسمی است اما پس از ان تحت تاثیر رشد و محیط به کنش ارتباطی تبدیل می شود

–             تغذیه شبانه تا ماه دوم وهله های خواب را تنظیم می کند در واقع خواب و بیداری با گرسنگی و سیری همزمان است.

–             اختلال خواب در کودک در اغلب موارد ناشی از فزون تحرکی نظام بیداری است (عوامل بیرونی)

–             بعد از ۳ ماهگی تمایل به فعالیت حرکتی و ارضای عاطفی موجب بیداری می شود

–             از یک سالگی کودک می ترسد موضوع های عشق را در بیداری باز نیابد و بر برابر خواب مقاومت می کند. برای مقابله با این انزوای لیبیدویی، من از مکانیزم واپس روی استفاده می کند و از طریق خواب به حالت خوددوست داری قبل واپس روی می کند.

–             نقش مادر تنظیم یک وهله گذاری یا نیمه راهی است که با ارایه بازخوردهای خود باعث می شود کودک خواب را بپذیرد.

در سال دوم:

–             بحران مقاومت علیه خواب

–             اولین رویاها، ترس از تنهایی و تاریکی

–             تمایل به اکتشاف محیط و بازی و وابستگی به دیگران علیه خوابیدن مبارزه میکند

–             حدود ۴ سالگی خواب روزانه حذف می شود و مجموع ساعات خواب کاهش و به میزان بزرگسالی می رسد.

–             تعداد خواب ارام با افزایش سن ثابت است پس اضافه خواب نوزاد از نوع خواب متناقض است.

–             در نوزادی خواب متناقض تحریک درونی لازم برای مغز را فراهم می کند به همین علت است که میزان آن در کودکان نارس بیشتر است.

  • دیدگاه فروید

–             انواع رویاها:

نوع اول: قابل درک و اشکار

نوع دوم: درک ان نیازمند تحلیل است (رویای صادق)

نوع سوم: مبهم و غیرمنسجم ، موارد اصلی روان تحلیل گری

–             رویا پاسدار خواب است زیرا با مهار انرژی غریزی که روان را تهدید می کند باعث تداوم خواب می شود

  • دیدگاه یونگ:

–             دو عملکرد رویا:

واسطه من هشیار و ناهشیار ناشی از تعارض / کنش جبرانی : حل مسایل و مشکلات

–             رویا شیوه خاص برون ریزی ناهشیار در سطح هشیاری است. مجموعه های نمایشی که در خواب رخ می دهند متمایز از کهن الگوها هستند. وقتی عناصر رویا با غرایز فرد در تعارض قرار می گیرند من خواب بین واسطه من هشیار و ناهشیار می شود.

–             من هشیار در حل مسایل تردید می کند. من خواب بین راه حلی را پیشنهاد می کند (کنش جبرانی)

–             رویای یک شب با شب های دیگر پیوسته است. این پیوستگی کنش پرورشی خواب را تضمین می کند و نقش خواب در خلق اثار را تبیین می کند

–             کنش پرورشی نشان می دهد رویا فقط نشانه تعارض کودکی نیست بلکه به مسایل حال و اینده هم مربوط است.

 ….

18
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x