نکات کنکوری هفتگی: اختلال وسواسی اجباری بر اساس DSM-5

نکات کنکوری، هفته اول

 DSM-IV  اختلال وسواسی اجباری را در طبقه تشخیصی اختلالات اضطرابی قرار داده بود اما ۵-DSM آن را در طبقه جداگانه ای قرار داده است.

– اختلالات وسواسی و اختلالات مرتبط با آنها:

۱)     اختلال وسواسی اجباری

۲)     اختلال بادی دیسمورفیک

۳)     اختلال احتکار

۴)     اختلال موکندن

۵)     اختلال پوست کندن

– علل وسواس:

عوامل بیولوژیک :

آسیب مغزی شدید یا تورم مغزی > باعث تردید در کارها

مناطق مغزی مهم: پیشانی و عقده های پایه

نقص هایی در پردازش اطلاعات و عملکرد اجرایی که نشانه نقص نوروفیزیولوژیک هستند شامل:

نقص حافظه کوتاه مدت فضایی، بازشناسی فضایی، توجه دیداری، حافظه دیداری و آغاز واکنش حرکتی

بعضی معتقدند که وسواس و کامپالژن (رفتار اجباری) به صورت ژنتیک ذخیره شده است و رفتارهایی هست که فرد یاد می گیرد. به این معنی که مغز نمی تواند رفتارهای کامپالسیو را که به صورت ژنتیک ذخیره شده اند منع یا بازداری کند. این مدارهای بازدارنده در عقده های پایه قرار دارند

(جمله کتاب این است که رفتارهایی به صورت ژنتیک ذخیره شده اند و فرد آنها را یاد میگیرد. گمان میکنم منظور این باشد که وسواس هایی که به صورت ژنتیکی ذخیره شده اند بروز می کنند و فرد آنها را تکرار می کند بدون اینکه مغز بتواند انها را بازداری کند. نظر شما چیست؟ )

نقص یا کمبود سروتونین می تواند منجر به وسواس شود. شاهد آن درمان با پاکسیل و پروزاک است که سروتونین را افزایش می دهند

سرعت متابولیسم در قشر اوربیتو فرونتال در مغز این بیماران زیاد است.

– عوامل روانشناختی:

۱- نقص حافظه:

سه نظر وجود دارد: حافظه کلی نقص دارد، فرد به حافظه خود اعتماد ندارد، نمی تواند خاطرات اعمال واقعی و خیالی را تمیز دهد.

نتایج نشان می دهد که عدم اعتماد فرد به یاداوری کاری که کرده است نتیجه چک کردن یا شستن اجباری است نه علت آن (در واقع هر چه بیشتر چک می کند اعتمادش به حافظه اش کمتر می شود)

۲- احساس دانستن yedasentience  :

وقتی فکر یا کار خود را متوقف می کنیم که احساس درونی به ما می گوید دیگر کافی است.

افراد وسواسی از درون خود این احساس کافی بودن را دریافت نمی کنند. می دانند نیازی نیست که دیگر کار را تکرار کنند اما احساس درونی شان می گوید هنوز کافی نیست!

۳- مسئولیت اغراق آمیز:

افراد وسواسی باورهای غلطی درباره افکار مزاحم خود دارند:

احساس مسئولیت درباره محتوای آن

ترسیدن از عواقب بد فکرشان که باعث انجام رفتارهای اجباری برای جلوگیری از ان می شود

مستولیت اغراق امیز برای پیش گیری از اسیب

مسئولیت اغراق آمیز: این باور که فرد می تواند باعث رویدادهایی با عواقب منفی شود یا می تواند از وقوع ان پیش گیری کند.

مسئولیت اغراق آمیز یکی از ویژگی های اصلی اختلال وسواس اجباری مخصوصا در چک کردن های اجباری است.

مسئولیت اغراق آمیز را می توان با مقیاس نگرس مسئولیت (RAS) سنجید.

روانشناسان شناختی معتقد هستند که باورهای غلط درباره افکار مزاحم در دوران کودکی اموخته می شوند و وسواس به علت رویدادها یا شرایط بسیار مهم و منفی به وجود امده است.

باورهای غلط در وسواس:

–         فکر کردن درباره یک کار مثل انجام دادن آن است

–         پیشگیری کردن از اسیب احتمالی به خود یا دیگران فرقی با اسیب رسانی ندارد

–         محتمل بودن رویداد از مسئولیت انسان کم نمی کند

–         عدم تلاش برای خنثی یا سرکوب کردن افکار مزاحم نشان می دهد که دوست داریم اسیب موجود در فکر واقعا رخ دهد

–         انسان باید همیشه تلاش کند تا بر افکارش کنترل داشته باشد.

سوال از این بخش در کنکور ۹۳  (اولین سوال درس آسیب شناسی):

کدام باور غلط در افراد مبتلا به وسواس وجود دارد؟

۱- محتمل بودن رویداد از مسئولیت انسان کم می کند

۲- پیشگیری کردن از اسیب احتمالی به  دیگران جرم نیست

۳- فکر کردن درباره یک کار مثل انجام دادن آن کار است.

۴- انسان نباید سعی کند عمدا بر افکار خود کنترل داشته باشد

جواب؟؟؟؟

۴- سرکوب افکار:

اثر ریباند rebound effect    (همان ازمایش سرکوب خرس قطبی دکتر وگنر) :

سرکوب افکار مزاحم در وسواس نه تنها نتیجه نمی دهد بلکه باعث می شود با شدت بیشتری روی دهد

۵- تکرار مداوم و نقش مود (خلق):

فرضیه مود به عنوان اطلاعات ورودی mood as input:

این بیماران به رفتارهای اجباری خود ادامه می دهند زیرا:

۱)     از قانون اصل توقف استفاده می کنند: فقط زمانی باید عمل را متوقف کنید که تکلیف خود را کامل و خوب انجام داده باشید

۲)     زمانی تکلیف را انجام می دهند که در حالت خلقی و روانی منفی قرار می گیرند.

طبق این نظریه این بیماران از مود کنونی خود به عنوان اطلاعات استفاده می کنند تا معلوم شود ایا به معیار سفت و سخت اصل توقف رسیده اند یا خیر.

این توضیح با مسئولیت اغراق آمیز که باعث افزایش تعداد موارد اصل توقف می شود تایید می شود.

بنابراین مسئولیت اغراق امیز برای تکرار عمل اجباری شرط کافی نیست و باید با خلق منفی همراه شود.

(توضیح ساده من: من یک مسئولیت اغراق امیز دارم که باید کاری را انجام دهم و طبق اصل توقف وقتی کار را تمام میکنم که کامل باشد. چه چیزی به من می گوید که کارم کامل شده است؟ مود من! تا وقتی مود من خوب نشده باشد کار را متوقف نمیکنم. به نظر من این موضوع به حس درونی دانستن هم مربوط هست. یادتون هست که چی بود؟)

– درمان

مهم ترین درمان: در معرض قراردهی و جلوگیری از پاسخ ERP

روان درمانی شناختی رفتاری: تغییر باورهای غلط درباره ترس ها، افکار و اهمیت کارهای تکراری

 باورهای غلط هدف: ارزیابی مسئولیت، اهمیت زیاده از حد فکر، بیش از حد بزرگ دانستن خطر

دارودرمانی: بازدارنده های بازجذب سروتونین SSRIs ، ضدافسردگی های سه حلقه ای (به نظر می رسد سه حلقه ای وقتی اثر دارند که وسواس و افسردگی همراه باشند)

kkkkkkkkkk

14
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x