واحدهای درسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت:

دروس اجباری

تعداد واحد

نظری

عملی

روش ها و طرح های پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی

۲

۱

۱

آمار پیشرفته در روانشناسی بالینی

۱

۱

نوروسایکولوژی

۱

۱

آسیب شناسی روانی پیشرفته

۲

۲

نظریه های معاصر شخصیت و روان درمانی

۲

۲

مصاحبه تشخیصی

۲

۱

۱

ارزیابی بالینی ۱

۲

۱

۱

معنویت درمانی

۱

۱

سایکوفارموکوتراپی

۱

۱

بهداشت روان

۱

۱

اصول اخلاق حرفه ای در روانشناسی

۱

۱

ارزیابی بالینی ۲

۲

۱

۱

گروه درمانی و خانواده درمانی

۲

۱

۱

درمان شناختی رفتاری

۳

۲

۱

کارورزی بالینی

۴

پایان نامه

۴

انتخاب یک واحد اختیاری متناسب با موضوع پایان نامه:

دروس اختیاری

آسیب شناسی تحولی پیشرفته

۱

۱

اصول درمان های روان پویایی

۱

۱

درمان های فراشناختی

۱

۱

مداخله های روانشناختی در سومصرف مواد

۱

۱

مداخله های روانشاختی در اختلالات جنسی

۱

۱

تمامی یا تعدادی از دروس جبرانی با تشخیص گروه ارایه می شود:

دروس جبرانی

اصول روانشناسی بالینی

۳

۳

نظریه های روان درمانی

۳

۳

کاربرد مقدماتی روش های تشخیص

۳

۲

۱

روانشناسی بالینی کودک

۳

۳

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

۱

۰٫۵

۰٫۵

 

اشتراک
به من خبر بده
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات