به گزارش مهر، این شورا ایجاد رشته های تحصیلی آمار و کاربردها در دانشگاه بجنورد، زبان و ادبیات فارسی و فیزیک گرایش هسته ای در مرکز آموزش عالی اقلید، شیمی گرایش شیمی دارویی در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص)، مهندسی برق در دانشگاه نیشابور، مهندسی صنایع در مجتمع آموزش عالی گناباد و مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما و مهندسی هوانوردی ـ مراقبت پرواز را در مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور در مقطع کارشناسی و مخابرات هواپیمایی در مقطع کارشناسی ناپیوسته در مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور تصویب کرد.

شورای گسترش آموزش عالی موافقت خود را با ایجاد رشته های تحصیلی، باستان شناسی در دانشگاه شهید بهشتی، فیزیک ـ بنیادی زمینه اطلاعات کوانتومی در دانشگاه فردوسی مشهد ، آمار ریاضی در دانشگاه علم و صنعت ایران واحد نور ، مهندسی مواد ـ نانو مواد (نانوفناوری ) در دانشگاه سیستان و بلوچستان، مهندسی صنایع ـ مهندسی سیستم‌های سلامت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر،زبان شناسی همگانی پیام نور در دانشگاه مرکز اهواز، ژئومورفولوژی ـ هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی در پیام نور مرکز آباده و مهندسی صنایع ـ مدیریت نوآوری و فناوری در دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران را تصویب کرد.

همچنین این شورا با تغییر نام پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه به پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و ایجاد دو گروه جدید مهندسی آب و علوم محیط زیست در آن پژوهشکده، تغییرنام گروه پژوهشی بهداشت خانواده به گروه پژوهشی سلامت خانواده در دانشگاه شاهد و تأسیس گروه پژوهشی فرآوری آبزیان در دانشگاه شیراز موافقت قطعی کرد.

این شورا با طرح جامع توسعه مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی خیام و ایجاد دانشکده‌های علوم پایه ، فنی و مهندسی ، ادبیات و علوم انسانی و هنر و معماری در آن مؤسسه، طرح جامع توسعه مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی سجاد و همچنین ایجاد دانشکده‌های مهندسی برق و پزشکی ،مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، مهندسی صنایع و مواد ، مهندسی عمران در آن مؤسسه ، طرح جامع توسعه مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی اشرفی اصفهانی و ایجاد دانشکده‌های علوم اداری و اقتصاد ،فنی و مهندسی وعلوم انسانی در آن مؤسسه موافقت قطعی کرد .
همچنین شورای گسترش آموزش عالی با استناد به مصوبه های شماره ۶۲۴ مورخ ۲۴/۲/۸۷ و ۲۲۳ مورخ ۲۷/۶/۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تأسیس دانشکده علوم انسانی (ویژه خواهران)، با تغییر نام مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی رفاه به دانشکده غیردولتی ـ غیرانتفاعی علوم انسانی رفاه (ویژه خواهران) موافقت کرد.

اشتراک
به من خبر بده
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات