کارنامه رتبه های برتر ارشد روانشناسی سراسری توسط این همراهان عزیز برای ما ارسال شده است. برای مشاهده هر کارنامه روی نام آن کلیک کنید.

رتبه یک ارشد بالینی سال ۹۵

رتبه یک ارشد  بالینی سال ۹۴

رتبه یک ارشد بالینی سال ۹۳

رتبه ۱۲ بالینی و رتبه ۳ عمومی سال ۹۵

رتبه ۱۲۶ بالینی سال ۹۵

رتبه ۴ بالینی سال ۹۵

رتبه ۹ بالینی  سال ۹۵

رتبه ۲۱ بالینی  سال ۹۵

رتبه ۲۳ بالینی  سال ۹۵ 

رتبه ۲۶ بالینی سال ۹۵

رتبه ۴۰ بالینی و رتبه ۲۷ عمومی سال ۹۵

رتبه ۵۴ بالینی و ۵۹ عمومی سال ۹۵

رتبه ۷۸ بالینی و رتبه ۸۲ عمومی سال ۹۵ 

رتبه ۶۱ بالینی  سال ۹۵

رتبه ۶۵ بالینی سال ۹۵

رتبه ۸۶ بالینی سال ۹۵

رتبه ۳۹ عمومی سال ۹۵ 

رتبه ۲۳ ارشد بالینیسال ۹۴

رتبه ۸۷۰ عمومی سال ۹۴

اشتراک
به من خبر بده
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات