کارنامه رتبه یک ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت سال ۹۱، سرکار خانم افسانه آخانی

روانشناسی بالینی

درصد درس اول

۷۱٫۱۱

درصد درس دوم

۴۴٫۴۴

درصد درس سوم

۷۱٫۱۱

درصد درس چهارم

۷۰٫۰۰

درصد درس پنجم

۵۷٫۷۸

درصد درس ششم

۶۶٫۶۷

درصد درس هفتم

۵۱٫۱۱

درصد درس هشتم

۵۳٫۳۳

درصد درس نهم

۲۵٫۰۰

سهمیه

ازاد

نمره

۲۳۱

نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد

۱۴۱٫۰۰

نتیجه

قبول

دانشگاه

تهران

رتبه در سهمیه

۱

رتبه در کل

۱

دروس امتحانی

اسیب شناسی روانی –نظریه های شخصیت –مشاوره و رواندرمانی –روانسنجی و ازمونهای روانی –روانشناسی رشد-بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژی رفتار-روانشناسی عمومی وفرهنگی -امار و روش

 

اشتراک
به من خبر بده
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات