کنگره مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه

http://pcoiran.org.ir/KS-UpFile/KS-image/(1393-5-28)-%5B989475%5D-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87.jpg

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت congress.emdad.ir مراجعه نمایید.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x