گرایش ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

مجموعه روانشناسی در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دارای گرایش های زیر است:

۱- کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی)

۲- روانشناسی بالینی

۳- روانشناسی تربیتی

۴- روانشناسی شخصیت

۵- روانشناسی صنعتی و سازمانی

۶- روانشناسی عمومی

۷- سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

۸- روانشناسی اسلامی – روانشناسی مثبت گرا

۹- روانشناسی

۱۰- روانشناسی کودکان استثنائی

 

نام دروس و ضرایب مجموعه روانشناسی در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد:

نام درس ضریب درس در کلیه گرایش ها
زبان تخصصی انگلیسی ۳
روانشناسی کودکان استثنائی و مرضی کودک ۲
آمار و روش تحقیق ۲
آسیب‌شناسی روانی ۱
روانشناسی عمومی ۴
روانسنجی و آزمون‌های روانشناختی ۱
روانشناسی رشد و شخصیت ۱

 

 

74
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
gtag('config', 'UA-55872676-1');