ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی

در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی سال 94 را مشاهده می کنید. در ردیف آخر هر جدول مجموع پذیرش و مقایسه آن با سال 93 را می بینید. برای دریافت دفترچه انتخاب رشته اینجا کلیک کنید

جهت تعیین وقت انتخاب رشته اینجا کلیک کنید

تغییرات ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی سال 94:

عدم پذیرش دانشجو توسط دانشگاه تربیت مدرس و خوارزمی تهران (به جز پردیس خوارزمی تهران)

پذیرش در دو دانشگاه جدید در گرایش عمومی

پذیرش در دانشگاه های غیرانتفاعی در گرایش عمومی

پذیرش در دوره مجازی دانشگاه تهران در گرایش عمومی

پذیرش در دانشگاه های غیرانتفاعی و پیام نور در گرایش بالینی کودک و نوجوان

پذیرش در دانشگاه های پیام نور در گرایش خانواده درمانی

افزایش پذیرش روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی در دانشگاه های پیام نور و اضافه شدن چند دانشگاه

حذف تفکیک جنسیت دانشگاه علامه طباطبایی

 

روانشناسی عمومی

دانشگاه

روزانه

شبانه

پردیس

تعداد کل پذیرش

تهران

6

6

کیش

15

27

شهید بهشتی

5

 5

10

خوارزمی کرج

8

0

8

16

علامه طباطبایی

10

10

0

20

 اصفهان

5

3

0

8

بین المللی امام خمینی قزوین

12

5

0

17

تبریز

9

6

9

24

خلیج فارس بوشهر

8

4

0

12

رازی کرمانشاه

12

4

0

16

زنجان

15

4

0

19

سمنان

5 (نیمسال دوم)

5

(نیمسال دوم)

0

10

زاهدان

12

12

12

36

شهید باهنر کرمان

7

7

0

14

شهید مدنی تبریز

18

1

0

19

فردوسی مشهد

6

4

0

10

گیلان

16

3

9

28

لرستان

6

0

0

6

محقق اردبیلی

10

5

0

15

ملایر

15

5

0

20

یزد

10

5

0

15

ارومیه

0

20

0

20

سلمان فارسی، کازرون (جدید)

8

4

0

12

بندرعباس (جدید)

5

2

0

7

مجموع

کاهش روزانه و شبانه

افزایش پردیس

208

115

58

580

سال 93

224

116

24

364

روانشناسی عمومی (پیام نور، غیرانتفاعی و مجازی)

دانشگاه های پیام نور

ظرفیت

تهران

8

تهران ( اموزش محور)

15

عسلویه (آموزش محور)

15

بین المللی کیش. هرمزگان (آموزش محور)

15

نجف آباد (آموزش محور)

15

نجف آباد

8

کرج (آموزش محور)

15

کرج

8

فردوس، خراسان جنوبی (آموزش محور)

15

فردوس، خراسان جنوبی

8

گرمسار (آموزش محور)

15

گرمسار

8

گرگان (آموزش محور)

15

گرگان

8

مجموع

 افزایش

168

سال 93

53

دانشگاه های غیرانتفاعی (جدید)

خاتم، تهران

20

غیرانتفاعی رفاه تهران (ویژه خواهران)

20

مجموع

40

دوره های مجازی (جدید)

دانشگاه تهران (آموزش محور)

40

روانشناسی بالینی

دانشگاه

روزانه

شبانه

پردیس

تعداد کل پذیرش

تهران

6

6

کرج

15

27

تهران پردیس قم

4

4

0

8

الزهرا تهران- فقط زن

11

3

0

14

خوارزمی تهران

0

0

8

8

خوارزمی کرج

8

0

8

16

علامه طباطبایی

10

10

0

20

شاهد تهران

3

3

0

6

شیراز

16

0

16

32

چمران اهواز

7

0

0

7

 اصفهان

5

4

5

14

سمنان

5

2

0

7

کردستان

10

0

0

10

فردوسی مشهد

6

4

3

13

محقق اردبیلی

13

7

0

20

تبریز

9

6

9

24

کرمان

10

3

0

13

مجموع

کاهش روزانه

افزایش شبانه و پردیس

123

52

64

239

مجموع سال 93

133

51

39

233

روانشناسی بالینی (پیام نور)

دانشگاه

ظرفیت

تهران جنوب

8

تهران جنوب اموزش محور

15

مجموع

23

سال 93

23

بالینی کودک و نوجوان

دانشگاه

روزانه

شبانه

پردیس

کل پذیرش

شهید بهشتی

5

0

5

10

تبریز

9

6

9

24

مجموع

کاهش روزانه – افزایش پردیس

14

6

14

34

سال 93

18

6

8

32

بالینی کودک و نوجوان / پیام نور و غیرانتفاعی (جدید)

غیرانتفاعی یزد

20

پیام نور بوشهر (آموزش محور)

15

پیام نور بوشهر

8

مجموع

43

خانواده درمانی

دانشگاه

ظرفیت

شهید بهشتی-روزانه

12

غیرانتفاعی علم و فرهنگ

20

مجموع

افزایش غیرانتفاعی

32

سال 93

27

دانشگاه های پیام نور (جدید)

پیام نور بوشهر

8

پیام نور بوشهر (آموزش محور)

15

مجموع

32

روانشناسی اسلامی مثبت گرا

دانشگاه

ظرفیت

غیرانتفاعی حدیث و قران قم

20

گناباد، خراسان رضوی (آموزش محور)

15

گناباد، خراسان رضوی

8

اهواز (آموزش محور)

15

اهواز

8

بروجرد (آموزش محور)

15

بروجرد

8

رامسر (آموزش محور)

15

رامسر

8

ساری (آموزش محور)

15

ساری

8

مجموع

 افزایش

135

سال 93

15

89 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید