بر اساس دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد، در رشته روان‌شناسی در گرایش‌های زیر دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرفته می‌شود:

۱)کارشناسی ارشد روان‎شناسی عمومی

۲) کارشناسی ارشد روان‎شناسی بالینی (بدون گرایش، خانواده)

۳) کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری (روان‌سنجی)

۴) کارشناسی اشرد روان‎شناسی صنعتی و سازمانی

۵) کارشناسی ارشد روان‎شناسی بالینی کودک و نوجوان

۶) روان‎شناسی اسلامی (روان‌شناسی مثبت‌گرا)

۷) روان‎شناسی و آموزش کودکان استثنایی

۸) روان‎شناسی تربیتی

۹) روانشناسی اجتماعی

۱۰) علوم شناختی (توانبخشی شناختی، ذهن، مغز و تربیت، روانشناسی شناختی)