تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 1391/92/93

امتیاز یادتون نره

در جدول زیر تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی در سه سال 91، 92 و 93 ارایه شده است. بررسی سوالات کنکورهای سالهای اخیر بهترین راه برای دسترسی به ذهنیت طراحان است بنابراین توصیه می شود به دقت کنکورهای سال های پیش را مطالعه کنید و در دوره به آنها اهمیت ویژه ای دهید. این جدول مخصوصا برای کسانی که فرصت مطالعاتی کمتری دارند بسیار مفید است چرا که می توانند تنها مباحث پرتکرار را مطالعه کنند. دروس روانشناسی به میزان زیادی همپوشی دارند بنابراین تقسیم بندی آنها مشکل است اما می توان به شکل تقریبی مباحث اصلی را مشخص کرد. دو درس فیزیولوژی و علم النفس هنوز تحلیل نشده است که در آینده نزدیک به این جدول اضافه خواهد شد.

نقل قول و استفاده از این جدول در سایر سایت های آموزشی با ذکر منبع سایت روان آموز مجاز است

سال 91

سال 92

سال 93

آمار و روش تحقیق

جامعه و نمونه گیری

1

2

2

شاخص های پراکندگی

1

1

همبستگی

1

1

شاخص های مرکزی

1

1

منحنی طبیعی

1

نمرات استاندارد

1

رگرسیون

1

1

ازمون تی

1

1

ازمون های غیرپارامتریک (معادل ها)

1

1

تحلیل واریانس

1

1

1

جدول توافقی و کای اسکوار

1

1

رساله تحقیقی

1

روش های تحقیق کمی و کیفی

1

2

1

روایی و پایایی

1

تعریف فرضیه

1

1

انواع متغیرها

1

3

خطاهای آزمون

1

1

طرح های تجربی، نیمه تجربی و شبه تجربی

1

1

انواع روش تحقیق

علی مقایسه ای1

 دیاگرام روش ها 1

تحقیق آزمایشی، مبحث اعتبار ازمایشی 3

انتخاب روش1

تحقیق ازمایشی مبحث اعتبار ازمایشی و کنترل ازمایش2

 برررسی موردی1

علی مقایسه ای1

علی مقایسه ای1

تک ازمودنی1 توصیفی1

کلیات نظری

نظریات علم 2

 تعریف مفاهیم 1

تعریف نظریه1

منابع تحقیق1

طرح پژوهش1

تعریف آمار توصیفی

1

روانشناسی بالینی

روش تحقیق

1

سنجش شخصیت

1

1

2

 NEO

 MMPI

مصاحبه سنجشی

4

1

3

مراحل خواب

1

طبقه بندی و تشخیص

2

1

آسیب شناسی روانی

1

اختلالات شخصیت

3

تشخیص افتراقی، اسکیزوفرنی

سنجش بالینی

2

گروه درمانی

1

سنجش هوش

2

وکسلر، استرنبرگ

مداخلات روان درمانی

1

2

معیارهای اخلاقی

1

روانشناسی عصب نگر

1

1

سنجش رفتاری

2

روانشناسی اجتماع نگر

1

درمان موثر، انتخابی یا خط اول اختلالات

1

2

اتیسم و ADHD

انواع نظریه های روان درمانی و رویکردها

EMDR 1

رفتاردرمانی2

شناختی 2

وجودی 1

نظریه شخصیت کلی 1

نظریه سلیگمن 1

روابط شی 1

رفتاردرمانی 1

گشتالت 1

ادلر 1

خانواده درمانی

جنبش روانشناسی 1

رفتاردرمانی 1

شناختی 2

نامشخص

1

روانشناسی رشد

دستاوردهای شناختی در کودکی

1 حافظه

1 زبان

مراحل جنینی

1

1

ویگوتسکی

1

1

نظریه برنر

1

1

نظریه اریکسون

1

1

نظریه لئونتیف

1

1

نظریه برونر

1

نظریه گزل

1

1

کلیات روانشناسی تحولی

1

2

نامشخص

1

نظریه آنافروید

2

نظریه کلبرگ

1

مبحث هویت و نظریه مارسیا

1

3

پیاژه

3

4

3

نظریه والن

2

2

1

نظریه هارتمن

2

روانپویشی

نظریه های کردارشناسی و بالبی

2

3

نظریه ماهلر

1

نظام دیمون و هارت

1

مراحل رشد

2

پیشگامان رشد

1

روسو

1

روسو

ساختار سیستم عصبی

1

عقب ماندگی و اختلالات کودکی

1

سندرم داچن

1

سندرم مارفان

روانشناسی مرضی

عقب ماندگی ها و اختلالات مربوط

3

4

5

لالی انتخابی

1

تیزهوشان

1

1

اختلال عصب شناختی

1

اختلالات یادگیری

2

فلج مغزی

1

1

1

مشکلات شنوایی

1

مشکلات بینایی

3

1

1

اختلالات ارتباطی

2

اختلالات دفع

1

فراموشی

1

ارزیابی کودک

1

اختلالات سازگاری

 3

سرشت دشوار ، رفتارضداجتماعی، بی اعتنایی مقابله ای

PTSD

1

اختلال وسواس و کنترل تکانه

1

وسواس، توره

1

1

اختلالات اضطرابی

اختلالات خواب

1

نظریه ماهلر

1

اختلالات فراگیر تحول

1

اختلال رت

2

رت، تشخیص افتراقی

1

اتیسم

اختلالات مصرف مواد

1

اسکیزوفرنی

1

اختلالات خلقی

1

1

اختلالات شخصیت

1

1

تشخیص افتراقی

1

پایه های عصب شناختی اختلالات

1

نظریات اسیب شناسی

1

روان تحلیل گری

کلیات روانشناسی مرضی

1 میزان بروز

1

ارزیابی و تشخیص

1

2

اشتراک
به من خبر بده
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات