روان شناسی عمومی

روان شناسی عمومی

معرفی و اهمیت درس روانشناسی عمومی روان شناسی عمومی از مهم ترین درس های دوره کارشناسی روان شناسی است و در قبولی دانشجویان در مقطع ارشد نیز نقش بسزایی دارد. در برنامه آموزشی مقطع لیسانس رشته روان شناسی، ۶ واحد روان شناسی عمومی ارائه می شود که نشان از اهمیت بالای این درس در برنامه […]