آسیب شناسی روانی

معرفی و اهمیت درس آسیب شناسی روانی آسیب‌شناسی روانی علم مطالعه ناهنجاری‌ها و اختلالات روانی است. این درس یکی از مهم‌ترین دروس دانشگاهی  در رشته روانشناسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است. آسیب شناسی روانی که با نام روانشناسی مرضی نیز شناخته می‌شود، رفتارهای نابهنجار را مورد بررسی قرار می دهد، در حالی […]

انگیزش و هیجان

معرفی و اهمیت درس انگیزش و هیجان   انگیزش و هیجان یکی از دروس پایه کارشناسی رشته روانشناسی است. در این درس در بخش انگیزش ابتدا به چیستی و جایگاه انگیزش در روانشناسی پرداخته می شود. سپس نظریه‌های انگیزشی کشاننده‌ ای، انتظار-ارزش، یادگیری اجتماعی و  شناختی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش هیجان ابتدا نظریه‌های […]