همه مطالب ارسال شده توسط نیکو پیشکاری

04

نوامبر'19

المپیاد روانشناسی

المپیاد روانشناسی نیکو پیشکاری هستم، دانش آموخته کارشناسی روانشناسی از دانشگاه زنجان. با معدل ۱۹.۲۳ فارغ التحصیل شدم و در …

مشاهده