مکانسیم ها

مکانسیم ها

•ساز و کار دفاعی عبارت است از واکنش نا خود آگاه ایگو (من) به عنوان قسمتی از شخصیت ، به منظور کاهش اضطراب از طریق تغییر در ادراک واقعیت •تقریبا همه ما انسان ها در موقعیت های خاصی از زندگی مون از روش هایی استفاده می کنیم تا اضطرابمون رو کاهش بدیم و اغلب حتی […]

نظریه رشد شناختی پیاژه

نظریه رشد شناختی پیاژه

پیاژه، نظریه پرداز برجسته در زمینه رشد شناختی، نظریه ای بر مبنای تفکر ارائه داد، نظریه او در مقابل رفتارگرایی که شناخت و یادگیری را محصول تقویت و پاداش می‌پنداشت، قرار می‌گیرد. از نظر پیاژه کودکان با دستکاری و کاوش محیط به طور فعال آگاهی کسب میکنند. پیاژه چهار مرحله رشد شناختی برای کودک متصور […]

حیوانات و روانشناس ها

حیوانات و روانشناس ها

همانطور که میدانید، بخش عمده ای از تحقیقات تجربی در همه ی علوم، متمرکز بر حیوانات است. تحقیقات حیوانات و روانشناس ها مربوط به حیوانات در روانشناسی هم نقشی حیاتی ایفا میکند و به ما این امکان را میدهد که فرآیندهای اساسی روانشناختی و فیزیولوژیکی را که برای داشتن زندگی سالم مهم هستند، بررسی کنیم. […]

اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه

آنچه که باید درباره ی اختلال استرس پس از سانحه بدانید. اختلال استرس پس از سانحه یا post traumatic stress disorder (به اختصار PTSD) یکی از اختلالاتی است که در دسته کلی اختلالات مربوط به سانحه و عوامل استرس قرار می‌گیرد. احتمالا شما بارزترین نمود آن را در جانبازهای جبهه دیده باشید که به آن‌ها […]