کارنامه رتبه های برتر کنکور ارشد روانشناسی بالینی: رتبه یک سال ۹۴

کارنامه رتبه های برتر کنکور ارشد روانشناسی بالینی

تأثیر معدل در کنکور تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی به اندازه ۲۰% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل […]