فنون متن و متن خوانی: مواجهه با لغات نا آشنا

فنون متن

فنون متن و متن خوانی بسیاری از لغات نا آشنا را می توان نادیده گرفت، چرا که گاها اثر زیادی بر فهم و درک شما از متن ندارند. مانند: People under stress tend to drink more alcohol, smoke more, sleep less and exercise less than their peers. (سراسری ۹۴) بعضی اوقات نویسنده متن با استفاده […]

انتشار کتاب زبان روان

کتاب زبان روان

سلام ، سلامی به شیرینی درس  زبان روان  در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی ؟  اگر دارید میگید چه شیرینی و چه زبانی و … باید بگم زود قضاوت نکنین و قابل اثباته که زبان هم اونقدرا که میگن سخت و عذاب آور و عجیب و غریب نیست و تا اخر این نوشته با من همراه باشین […]