Events

 • Fatemeh's بروزسانی مشخصات انجام شد 2 روز, 23 ساعت قبل

 • Hadi bagheri's بروزسانی مشخصات انجام شد 5 روز, 20 ساعت قبل

 • راد's بروزسانی مشخصات انجام شد 6 روز, 1 ساعت قبل

 • غزاله شاه حسینی's بروزسانی مشخصات انجام شد 6 روز, 20 ساعت قبل

 • رباب یک بروزرسانی ارسال کرد 1 هفته قبل

  جواب ازمون های ارشد کجاست؟

 • دانشجو دوره را شروع کرددوره آنلاین روانشناسی بالینی 1 هفته, 3 روز قبل

  دانشجو 9126877975 دوره را شروع نمود: دوره آنلاین روانشناسی بالینی

 • دانشجو دوره را شروع کرددوره آنلاین روانشناسی بالینی 1 هفته, 3 روز قبل

  دانشجو 9126877975 دوره را شروع نمود: دوره آنلاین روانشناسی بالینی

 • Laleh تبدیل به یک عضو ثبت نام شده شوید 3 هفته, 4 روز قبل

 • دانشجو جلسه را به اتمام رساند در حال حاضر

  Zahra جلسه گروه درمانی، خانواده و زوج درمانی در دوره دوره آنلاین روانشناسی بالینی را به اتمام رساند

 • دانشجو جلسه را به اتمام رساند در حال حاضر

  Zahra جلسه درمان های رفتاری و شناختی رفتاری در دوره دوره آنلاین روانشناسی بالینی را به اتمام رساند

 • دانشجو جلسه را به اتمام رساند در حال حاضر

  Zahra جلسه درمان های وجودی، مراجع محور و گشتالت درمانی در دوره دوره آنلاین روانشناسی بالینی را به اتمام رساند

 • دانشجو جلسه را به اتمام رساند در حال حاضر

  Zahra جلسه روانکاوی و درمانهای روانپویشی در دوره دوره آنلاین روانشناسی بالینی را به اتمام رساند

 • دانشجو جلسه را به اتمام رساند در حال حاضر

  Zahra جلسه ابزارهای کوتاه، سنجش رفتاری، قضاوت بالینی، مداخلات درمانی در دوره دوره آنلاین روانشناسی بالینی را به اتمام رساند

 • دانشجو دوره را شروع کرددوره آنلاین روانشناسی بالینی در حال حاضر

  دانشجو Tannazmdi دوره را شروع نمود: دوره آنلاین روانشناسی بالینی

 • دانشجو دوره را شروع کرددوره آنلاین روانشناسی بالینی در حال حاضر

  دانشجو زهرا بانو دوره را شروع نمود: دوره آنلاین روانشناسی بالینی

 • دانشجو جلسه را به اتمام رساند در حال حاضر

  Zahra جلسه سنجش شخصیت در دوره دوره آنلاین روانشناسی بالینی را به اتمام رساند

 • Missm تصویر پروفایل خود را تغییر داد در حال حاضر

 • بارگزاری بیشتر