پاسخ تشریحی کنکور 1399

 

پاسخ تشریحی کنکور 1399 

entrance examination

 

 

  • دانلود پاسخ تشریحی درس رشد آزمون  98
  • دانلود پاسخ تشریحی درس آسیب شناسی روانی و کودکان استثنایی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 98
  • دانلود پاسخ تشریحی روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 98
  • دانلود پاسخ تشریحی علم النفس آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 98
  • دانلود پاسخ تشریحی آمار و روش تحقیق آزمون  98دانلود پاسخ تشریحی آزمون 96

 

 

 

 

 

  • پاسخ تشریحی سوالات روانشناسی رشد کنکورارشد روانشناسی 95
  • پاسخ تشریحی سوالات  بالینی کنکور ارشد روانشناسی 95
  • پاسخ تشریحی سوالات آسیب شناسی روانی کنکور ارشد روانشناسی 95
  • پاسخ تشریحی سوالات روانشناسی فیزیولوژیک کنکور ارشد روانشناسی 95  

 

سوالات کنکوری سالهای گذشته می توانند راهنمای خوبی برای آماده شدن برای کنکور باشند. شما می توانید با بررسی کردن سوالات کنکور، تا حدودی سبک و نوع سوالات را حدس بزنید و پیش بینی کنید.

این سوالها مفهومی هستند و پیچیدگی خاص خود را دارند و دارای دام آموزشی نیز هستند. در سال های اخیر سبک سوالها به سمت ترکیبی شدن رفته است. بررسی کردن سوالات کنکور در سال های قبل می تواند به مطالعه مفید برای کنکور کمک کند. در ادامه دلایل این موضوع را بررسی می کنیم.

با بررسی سوالات کنکور سال های قبل سبک سوالات مشخص می شوند

ایده ی اصلی حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد از تستهای کنکور هر سال مشابه  سال های اخیر می باشد و تستهای خلاقانه با ایده های جدید کمتر دیده می شود در نتیجه مطالعه و تحلیل سوالهای کنکور سالهای اخیر حتما باید صورت گیرد. البته این به این معنا نیست که سوالات در کنکور عینأ تکرار می شوند. بلکه قالب و فرم سوال تکرار می شود. 

همیشه سلیقه طراحان کنکور به سمت بعضی فصل ها و بعضی مبحث ها متمایل می شود. با پیدا کردن این قسمت ها می توانید مطالعه جهت داری داشته باشید. در واقع می توانید انرژی و زمان خود را برای تقسیم کردن روی قسمت های مختلف بخوبی مدیریت کنید

دیدگاهتان را بنویسید