نمونه سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی: سوال 166 سال 92

امتیاز یادتون نره

مهم ترین مشکلات موجود در آموزش مهارت های اجتماعی به بیماران اسکیزوفرنیک کدام است؟
1- عدم همکاری بیمار
2- عدم سرمشق گیری بیمار
3- تعمیم و پایداری آموخته ها
4- افزایش مدت و فراوانی جلسات

پاسخ: گزینه 3
صفحه 439 و 440 کتاب روانشناسی مرضی تحولی دکتر دادستان جلد دوم:
تحقیقات درباره روش اموزش مهارت های اجتماعی به بیماران اسکیزوفرنیک نشان می دهد که اموزش مهارت های بنیادین به این بیماران امکان پذیر است اما درباره حد موفقیت این بیماران اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین مساله کاهش تدریجی نتایج مثبت آموزش مهارت های اجتمماعی و راه های حفظ آثار آن در دراز مدت مطرح است. با در نظر گرفتن موانع حفظ آثار درمانی، برنامه جامع بازپروری ایجاد شده است.

توضیح بیشتر:
روش آموزش مهارت های اجتماعی: از انجا که اشکارترین معلولیت این بیماران جامعه خواهی آنهاست از روش اموزش مهارت های اجتماعی استفاده می شود تا نارسایی های انها در قلمرو شناختی و ارتباط کلامی و غیرکلامی رفع شود.
برنامه جامع بازپروری: این برنامه در خارج از بیمارستان انجام می شود. یک گروه از بیماران به همراه درمانگر که نقش معلم را دارد در این برنامه شرکت دارند که از جزوات، ویدیو و بازی نقش برای ایجاد و حفظ مهارت های اجتماعی استفاده می کنند.

اشتراک
به من خبر بده
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات