اشکالات کلید سازمان سنجش ارشد روانشناسی

آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 98، پنج سوال بحث برانگیز دارد که پاسخ کلید سازمان سنجش در این سوالات مورد تردید است.

شما می توانید در این زمینه ما و دوستانتان را یاری کنید و در صورتی که نظری مبتنی بر درست یا غلط بودن گزینه سنجش دارید، با ارجاع به منابع، آن را در سایت ذکر بفرمایید. اگر به این نتیجه رسیدید که کلید سنجش اشتباه است می توانید با ذکر دلیل موجه و صفحه منابع اصلی ارشد روانشناسی، در سایت سنجش اعتراض بزنید.
در انتهای همین پست می توانید پاسخ تشریحی کلیه سوالات آزمون ارشد روانشناسی سال 98 را دانلود نمایید. بعد از مشاهده کلید از طریق این لینک (اینجا کلیک کنید) می توانید، نمره کل و رتبه خود را تخمین بزنید.

سوال 56- آسیب شناسی روانی

در کدام اختلال، هنگام شنیدن گفتار هیجانی در مناطق مغزی مربوط به خود اندیشی و حساس به موقعیت های اجتماعی، فعال سازی بیشتری مشاهده می شود؟
1) افسردگی 2) اضطراب اجتماعی 3) وسواس فکری 4) اسکیزوفرنی

توضیح

افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در پردازش و تفسیر اطلاعات مربوط  به رویدادهای اجتماعی سوگیری شناختی دارند. عملکرد خود را بیش از حد ناشیانه می دانند و نمی توانند فیدبک های مثبت دیگران را پردازش کنند. پس از پایان موقعیت اجتماعی، رویدادهای آن را پردازش افراطی می کنند و شدیدا از عملکرد خودشان انتقاد می کنند. همچنین توجه شان به خود و واکنش های اضطرابی شان معطوف است که به آن توجه متمرکز بر خود گفته می شود. این توضیحات در واقع دو اصطلاح خوداندیشی و حساسیت به موقعیت های اجتماعی را توضیح می دهند که در صورت سوال مطرح شده است.

منبع اصلی ارشد روانشناسی: آسیب شناسی روانی گنجی (مجموعه آسیب روان آموز، صفحه 43)

همچنین در کتاب بارلو، صفحه 203 می خوانیم که: بادامه مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی، در موقع واکنش به چهره های عصبانی، فعال تر و کنترل قشر مخی یا تنظیم قشر مخی آنان در این مواقع از بهنجارها کمتر است. این افراد آمادگی خاصی برای ترسیدن از آدم های عصبانی، منتقد و طرد کننده دارند.

سنجش گزینه 4 یعنی اسکیزوفرنی را مشخص کرده است. ما برای ارتباط دادن سوال با اختلال اسکیزوفرنی هیج اشاره ای در منابع نیافتیم و به نظر می رسد که طبق توضیح فوق پاسخ دو گزینه مناسبتری باشد. با این حال اگر شما در منابع دیگر پاسخی مبنی بر صحت گزینه سنجش یافتید، برای ما ارسال کنید، در غیر این صورت میتوانید برای این سوال اعتراض بزنید و نتیجه را پیگیری کنید.

سوال 72-روانشناسی رشد

در مقایسه نظریه اریکسون و فروید، مرحله سازندگی در برابر احساس گناه، در برابر کدام مرحله فروید قرار می گیرد؟

1) دهانی 2) مقعدی 3) آلتی 4) نهفتگی

توضیح

در صورت سوال به اشتباه نوشته شده است سازندگی در برابر احساس گناه، در حالی که سازندگی مربوط به مرحله دیگر و احساس گناه مربوط به مرحله دیگری است!! مرحله ابتکار در برابر احساس گناه، معادل مرحله آلتی فروید (گزینه 3) و مرحله سازندگی در برابر احساس حقارت معادل مرحله نهفتگی (گزینه 4) است.

منبع اصلی: روانشناسی رشد کرین، صفحات 365 و 367 (مجموعه روان آموزارشد روانشناسی، صفحه 190)

سنجش گزینه 3 را مشخص کرده است. از آنجا که صورت سوال اشتباه است، می توانید در سایت سنجش اعتراض بزنید

سوال 181-روانشناسی فیزیولوژیک

کدام مورد خواب REM را بهتر توصیف می کند؟

1) کاهش سروتونین، کاهش ضربان قلب و تنفس

2) کاهش سروتونین، بی نظمی ضربان قلب و تنفس

3) افزایش سروتونین، بی نظمی ضربان قلب و تنفس

4) کاهش سروتونین، امواج تتا و افزایش ضربان قلب

توضیح

افزایش ضربان قلب در خواب متناقض:
در صفحه 245 کتاب معظمی می خوانیم: در خواب REM بالاترین ارقام فشار خون و ضربان قلب را می بینیم و به همین دلیل حوادث عروقی مغز و قلب در خواب در همین دوره ایجاد می شود.
در صفحه 252 و 253 کتاب خداپناهی می خوانیم: در مرحله خواب متعارف دستگاه پاراسمپاتیک فعال است و ضربان قلب و تنفس کاهش می یابد. در خواب متناقض یا REM دستگاه سمپاتیک فعال است و ضربان قلب و فرکانس تنفس به طور نامنظم افزایش می یابد.
دقت کنید که ضربان قلب در خواب متناقض افزایش می یابد که علت آن هم همانطور که گفته شد فعالیت سمپاتیک است. ذکر اینکه ضربان قلب نامنظم می شود توسط طراح اشتباه است. اینکه ضربان به شکل نامنظم افزایش می یابد درست است اما اینکه ضربان قلب نامنظم است، اشتباه است. تاکید باید بر افزایش باشد نه بر نامنظم بودن. حال اگر قرار باشد گزینه 2 صحیح باشد (که به نظر طراح اینطور است) گزینه 4 هم می تواند صحیح باشد! اینکه طراح بدون در نظر گرفتن مطلب اصلی، فقط به یک کلمه تاکید کند در عین حال در گزینه دیگری هم کلمه افزایش را ذکر کند، اشتباه است.

امواج تتا در خواب متناقض:
در صفحه 254 کتاب خداپناهی می بینید که: امواج تتا در مرحله خواب REM دیده می شوند.
در صفحه 244 کتاب معظمی می خوانید که: مرحله رویا از نظر امواج شبیه مرحله اول خواب غیررویا است یعنی امواج تتا و بتا دارد.

کاهش سروتونین درخواب متناقض:
در صفحه 262 کتاب خداپناهی می خوانید که: فعالیت هسته های رافه (که سروتونین ترشح می کنند) در خواب متناقض تقریبا به صفر می رسد.
در جاهای مختلف دیگری از کتاب نیز می خوانید که سروتونین در سرکوب خواب REM و رویا نقش دارد

سوال 186-روانشناسی فیزیولوژیک

حساسیت زیاد سیستم فعال سازی رفتاری (BAS)، منجر به کدام پدیده می شود؟

1) ترس 2) اعتیاد 3) تکانشگری 4) اضطراب

توضیح

طبق نظام نزدیکی رفتاری (نظام روی آورد رفتاری یا فعال سازی رفتاری/ BAS) در اثر پاداش یا حذف یک تنبیه (تقویت کننده منفی) رفتار تقویت می شود و نزدیکی یاد گرفته می شود. رفتارهایی که این نظام در آنها درگیر است عبارتند از یادگیری نزدیکی، اجتناب فعال، فرار هدفدار و شرطی شده و پرخاشگری شکار.  نمونه اجتناب فعال، شستن اجباری دست ها در وسواس است.

نظام بازداری رفتاری بر اثر تنبیه غیرشرطی و عدم پاداش غیرشرطی فعال می شود. این نظام زمانی فعال است که در رفتار خودکار به دلیل محرک جدید، عدم پاداش یا محرک شرطی تنبیهی، وقفه ایجاد شده باشد. افراد جامعه ستیز یک نظام بازداری ضعیف دارند که تنبیه بر رفتار آنها اثر نمی گذارد.

منبع اصلی: کتاب خداپناهی صفحه 295 تا 298 (مجموعه فیزیولوژی روان آموز، صفحه  281).

توضیح اینکه طبق نظام نزدیکی رفتاری، فرد وسواسی با شستن مکرر دستهایش احساس آرامش می کند و اضطرابش کاهش می یابد و رفتارش تقویت می شود.به طور کلی،  هر رفتار شرطی شده که به پاداش منجر شده باشد  این نظام را فعال می کند. مشابه این امر را در اعتیاد نیز می بینیم چون اعتیاد نیز یک رفتار شرطی شده است که به پاداش منجر شده است. وقتی فرد با تجربه اثرات مصرف مکرر ماده آرامش می گیرد (پاداش) یا اثرات منفی ترک کاهش می یابد (تقویت منفی) تقویت می شود که مجددا رفتار را تکرار کند.

با این حال، سنجش گزینه 3 را مشخص کرده است که ما برای توجیه آن اشاره ای در منابع اصلی ارشد روانشناسی نیافتیم. اگر شما پاسخی برای این سوال مستقیما در منابع اصلی یافتید برای ما ارسال کنید در غیر این صورت می توانید با اعتراض در سنجش، پاسخ را پیگیری کنید.

سوال 190-روانشناسی فیزیولوژیک

مطیع شدن، بی تفاوتی عاطفی، انزوای اجتماعی و عدم یادگیری، از تخریب کدام ساختار سیستم لیمبیک ایجاد می شود؟

1) بادامه  2) هیپوکامپ 3) هیپوتالاموس 4) شکنج کمربندی

توضیح

طبق کارکردهای مهم آمیگدال (بادامه) و هیپوکامپ می دانیم که این دو عملکردهای مشترکی در واکنش های هیجانی دارند و در عین حال هیپوکامپ در یادگیری نیز نقش دارد. بنابراین هم گزینه یک هم گزینه دو می تواند صحیح باشد اما وقتی عدم یادگیری نیز مطرح می شود تردید درباره درست بودن گزینه دو بیشتر می شود. حال اینکه طراح خط خاصی از منبع خاصی را مدنظر داشته است مشخص نیست.

برای مثال:

در صفحه 297 خداپناهی می خوانید: آسیب سپتال و هیپوکامپ به محدودیت کنجکاوی در موقعیت جدید می انجامد. حیوان نسبت به انتظار محرک های نامطبوع بی تفاوت می شود و  اجتناب غیرفعال آسیب می بیند برای مثال حیوان دیگر از نوشیدن همراه شوک اجتناب نمی کند و ترس کاهش می یابد (یعنی یاد نمی گیرد که اجتناب کند)

یا در کتاب معظمی (صفحات 124 و صفحات پس از آن) می خوانیم که ضایعه مدار واکنش دفاع (که بادامه در آن نقش دارد ) و در نشانگان کلوورباسی ( که هم هیپوکامپ هم بادامه آسیب می بیند) علایمی مثل عدم ترس و مطیع و رام شدن دیده می شود. همچنین در همین کتاب می خوانیم که هیپوکامپ در دستگاه پاپز که دستگاه هیجانی و همچنین ضبط مغز است نقش اساسی دارد.

پاسخ تشریحی آزمون ارشد روانشناسی 98

فایل زیر شامل پاسخ تشریحی دروس آسیب، رشد، آمار، فیزیولوژی و علم النفس است. همه سوالات با کلید سنجش ارشد روانشناسی مطابقت داده شده است. پاسخ های تشریحی از منابع روان اموز ارشد روانشناسی برداشته شده است که شامل نکات مستقیم از کتب اصلی است.


دانلود پاسخ تشریحی سوالات آزمون ارشد روانشناسی 98

اخبار ارشد روانشناسی در اینجا بخوانید.

31 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

 • سلام . سوال 108 بالینی که گفته مهم ترین مهارت یه روانشناس بالینی چیه؟ جواب درست مصاحبه بالینی نمیشه دوستان؟
  اگر منبع برای این پیدا کردید خواهش میکنم اطلاع بدید ممنونم

 • آواتار یه کنکوری زحمت کشیده که زحماتش داره بخاطر طراحی غیراستاندارد سوالات حروم میشه یه کنکوری زحمت کشیده که زحماتش داره بخاطر طراحی غیراستاندارد سوالات حروم میشه گفت:

  سلام
  من از آقای حسین خیلی ممنونم
  از مسئولین سایت روان آموز هم در درجه اول تشکر میکنم و در درجه دوم خواهش میکنم اگر می توانند منابع لازم برای اعتراض به سوالات مشکل دار رو از کتب مرجع برای ما بگذارند تا به صورت متحد همه بچه ها به آن مرجع ها استناد کنند و اعتراض مستدل بزنند تا امید به ترتیب اثر سنجش بیشتر شود.
  بنده شخصا معتقدم بیشترین مشکلات کلید در درس بالینی و فیزیولوژی بود و این سوالات 60-66-89-90-93-95-100-104-109-115-116-181-191-195
  همگی غیر استاندارد بودند ( به دلایل مختلف – شاید برخی دو گزینه صحیح داشت و برخی…) لذا مجدد هم از مسئول محترم سایت خوب روان آموز و هم از بقیه دوستان خواهش میکنم هر کدام از دوستان هر چقدر که می توانند مثل آقای حسین که رفرنس از کتب مرجع دادند ، برای سوالات مشکل دار رفرنس مرجع دار بدهند تا همگی اعتراض بزنیم و بلکه زحماتمان کمتر به هدر برود

 • ممنون از پیگیری شما
  به طور سوال 190 فیزیولوژی اگه در منابع اصلی مانند جزوه دراین مورد که آسیب هیپوکامپ باعث عدم یادگیری میشه اشاره ای شده ممنون میشم که بگذارید تو سایت.
  یا سوال 195 که سبک اسنادها هم میتونه صحیح باشه

  • هیپوکامپ که وظیفه اصلیش در یادگیری و حافظه است حالا باز چشم براتون از منبع اصلی هم میزاریم. سبک های اسناد هم همینطور در خیلی از منابع هست اما نکته اینجاست که شاید بشه اینطور توجیه کرد در مورد این سوال سلیگمن که زیربنای درماندگی آموخته شده همون انتظار پیامد بوده از ابتدا، بعدا نظریه اصلاح شده و رفته سمت سبک های اسنادی. درسته هر دو میتونه درست باشه اما اگه بخایم پایه نظریه رو بگیم همون انتظار پیامد میشه. با این حال تصمیم درستی نیست که در یک گزینه سبک های اسنادی رو هم بیارن ولی اشتباه هم نیست فکر کنم که بشه اعتراض زد.

 • ممنون از پیگیری شما
  به طور مثال سوال 190 فیزیولوژی اگه در منابع اصلی مانند جزوه شما در این مورد اشاره ای هستکه آسیب هیپوکامپ باعث عدم یادگیری میشه وجود داره ممنون میشم که بگذارید تو سایت.

 • دوستان عزیز…سوال 1 فیزییو پاسخ درست گزینه 4…کاهش سروتونین امواج تتا افزایش ضربان قلب..منبع:ص 245 مقدمات نوروسایکولوزی نوشته داوود معظمی و ص 133 کاپلان جلد 2 ترجمه فرزین رضاعی

 • سلام خسته نباشید
  سوالات شماره 56 مرضی جواب صحیح 2 میباشد و اشتباه اعلام شده است
  سوال 108 بالینی جواب صحیح 2 میباشد
  سوال 190 فیزیولوژیک گزینه 2 صحیح است
  سوال 192 گزینه 4 صحیح است
  لطفا اعتراض بزنید و پیگیری کنید

 • خانم دکتر خجوی خدا قوت
  من درس فیزیولوژی رو از جزوه شما خوندم و منبع اصلی رو مطالعه نکردم و به مقدمه ای که اول این کتاب گذاشتید واقعا اطمینان کردم . اما چند سوال هست که سنجش جوابی متفاوت با اونچه که در جزو شما هست گذاشته لطفا جواب صحیحش رو از منبع اصلی برای بگذارید تا ما بتونیم مستند اعتراض بکنیم

  • دوست عزیز ممنون از اعتماد شما. بله اونچه در منبع روان اموز خوندید از منابع اصلی برداشته شده. لطفا بفرمایید کدام جواب سنجش دقیقا با کدام متن جزوه تناقض داره که براتون صفحه کتاب اصلی رو که اون جمله ازش برداشته شده، ذکر کنیم.

   سوال 181 سنجش با اونچه در کتاب اصلی (و جزوه روان آموز) نوشته شده تناقض داره . در واقع این گزینه های سنجش هست که به درستی طرح نشده، اگر سوال خاص دیگه ای مدنظرتون هست بفرمایید.

 • متاسفم برای خودم که پول به سختی بدست اومده پدرومادرم رو ریختم تو جیب موسساتی که الان حتی ازمون حمایت نمیکنن و فقط به فکر تبلیغات خودشونن ، با زی انصافی تمام با سرنوشتمون بازی شد،

 • سوال ۱۰۸ بالینی میشه مصاحبه بالینی، من برای این آزمون ۲سال زحمت کشیدم سال گذشته رتبه ی خوبی آوردم پدرومادرم اصرار داشتن که برم ولی من دوست داشتم دانشگاهی که آرزشو داشتم پذیرفته شم حالا با یه سال دیگه موندن نه تنها یک سال از عمرم به فنا رفت میترسم رتبم از پارسال هم بیشتر بیاد این بی عدالتی رو باید به کی ارجاع بدیم هر سوالی که تو رشد با اطمسنان کامل زدم تو کلید سنجش یه گزینه دیگه اومده از هر درسی ۳ تا ۴ مورد اینطور شده، این چه آزمون وردودیه که پر از اشتباهه دلم به حال اون همه زحمت و بدبختیم میسوزه

 • این موضوع واقعا حساس و مهمه.برای من که یک سال گذشته رو واقعا خوندم و حتی از نشستن زیاد دیسک کمرم عود کرده حالا یه فاجعه اتفاق افتاده.هزار و یک فکر هست که شاید اصلا اهمیتی به اعتراض ها ندن و … و بدتر اینکه چه تضمینی هست حتی با یک سال دیگه خوندن اوضاع بهتر از این باشه.تنها چیزی که هست اینه که کاری کردند تا درماندگی آموخته شده رو واقعا حس کنیم!!!

 • آقا اگه این کارا کاغذ بازی هست و قرار نیست به جواب برسیم که جمع کنید این سایتا رو ماهم مسخره نکنید ولی اگه نه واقعا صدای ما قرار به گوش مسئولین برسه طرف صحبتم با اون کسایی هس که تو ۱۰ دقیقه میان چهارتا سوال طرح میکنن و حقوق نجومی میگیرن و میرن هست فرد محترم این شما خوب میدونی چی درست هست چی غلط این کنکور واسه خیلیا زندگی هس واسه خیلیا همه چیز هست شاید اشتباه باشه ولی حالا هست لطفا منصفانه رفتار کن لطفا این پیام و به گوش مسئولین برسونید با تشکر

 • تعدادی از سوالاتی که در پاسخنامه سازمان سنجش اشتباه جواب داده شده اند :
  روش تحقیق : سوال ۴۱ گزینه صحیح ۲
  مرضی : سوال ۵۶ گزینه صحیح ۲
  فیزیولوژی : سوال ۱۹۱ گزینه صحیح ۴
  بالینی : سوال ۱۰۸ گزینه صحیح ۲

 • سلام کلید درس بالینی خیلی غلط داره.در واقع جوابها داری همایندی هستند،یعنی ممکن هست دوگزینه هردو جواب صحیح باشند
  تکلیف چیه؟
  اعتراض ما بجایی میرسه؟
  الان شما ۵تا خودتون گفتید غلطه
  ۵تا هم بقیه گفتن …بارزترینشم همون اضطراب اجتماعی و افسردگی و سوال آمار(قوم نگاری)و تداعی هم که خیلی واضحه…..
  ا۶۹،۸۹،۱۰۶،۱۰۷،۱۰۸،۱۱۳،۱۸۳،۱۸۶*****
  بررسی کنید و ای که دستت میرسد کاری بکن….پیش از آن که مارا بیچاره کنند

 • واقعا جای تاسف داره تعداد سوالاتی که پاسخ اشتباه در سنجش براشون ثبت شده زیاده … سوالات غیر استاندارد و غیر تخصصی … شگفتا واقعا از این آزمون ورودی به اصطلاح کارشناسی ارشد … و حالا پاسخنامه ای پر از اشتباهات بدیهی … برای مثال سوال ۴۱ آمار و روش تحقیق که حتی ابتدا در این سایت در پاسخنامه ی تشریحی گزینه قوم نگاری گزینه درست ثبت شده که به نظر بنده هم درسته اما الان بعد از کلید سنجش ؛ شما هم گزینه ی دیگه ای رو ( پدیدارشناسی ) رو صحیح اعلام کردین … همین مثال نشون دهنده ی این هست که چه قدر سلیقه ای میشه جواب داد و بعد کاملا با منطق توجیح کرد .

  تاسف ؛ همین

 • سلام خانم دکترخواهش میکنیم این چندتاسوالی که دوستان گفتندروهم چک کنید وجزسوالات اشتباه اعلام کنیدتاهمه به اشتراک برسیم،به واسطه شمامامیتونیم برای سوالات اشتباه به اشتراک برسیم
  سوالهایی مثل سوال رورشاخ،سوال195،سوال روان درمانی فردی برای افسردگی و…لطفااین لطف رودرحق مابکنید

 • سوال 69 ناتوانی در تشخیص و کاربرد صداها مگه نارساخوانی نمیشه!!
  وسوال 195نظریه درماندگی آموخته شده سبک اسنادها هم میتونه درست باشه
  واقعا جوابا سلیقه ای هست

دیدگاهتان را بنویسید