پاسخ تشریحی آزمون ارشد روانشناسی

معرفی 80 سال پیش روانشناسی را مطالعه روح و روان و روانشناس را فردی می‌دانستند که رویداد‌های درونی،‌ ذهنی و مغزی را مثل تصورات، خاطرات،‌ افکار و احساسات مطالعه می‌کند. با توجه به این تعریف، روانشناسی شاخه‌ای از ذهنی‌ترین دانش انسان؛ یعنی فلسفه بوده است. از اوایل قرن بیستم و با پیشرفت سریع دو علم زیست ‌شناسی و فیزیک،‌ روانشناسی نیز مطالعه ذهنی را کنار گذاشت و به مشاهده و مطالعه رفتار پرداخت. البته هنوز نیز روانشناسان فرآیندهای ذهنی را مطالعه می‌کنند اما این کار را نه به صورت ثبت شخصی ادراکات و احساسات بلکه به شیوه عینی و علمی انجام می‌دهند. متأسفانه‌ هنوز در کشور ما بسیاری‌ از مردم‌، روانشناسی‌ را با کف‌بینی‌ و احضار روح‌ یکی‌ می‌دانند، در حالی‌ که‌ روانشناسی‌ شاخه‌ای‌ از علوم‌ زیستی‌ است‌ که‌ هم‌ به‌ مطالعه‌ عینی‌ رفتار قابل‌ مشاهده‌ می ‌پردازد و هم‌ به‌ فهم‌ و درک‌ فرآیندهای‌ ذهنی‌ که‌ مستقیماً قابل‌ مشاهده‌ نبوده‌ و براساس‌ داده ‌های‌ رفتاری‌ و عصب‌ زیست‌ شناختی‌ قابل‌ استنباط‌ است‌، توجه‌ دارد  ارشد روانشناسی دارای 7 گرایش می باشد که هر کدام به نوبه خود دارای موقعیت های متفاوتی می باشند.

 

دانلود دفترچه سوالات  98


دانلود پاسخ تشریحی درس رشد آزمون  98


دانلود پاسخ تشریحی درس آسیب شناسی روانی و کودکان استثنایی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 98


دانلود پاسخ تشریحی روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 98


دانلود پاسخ تشریحی علم النفس آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 98


دانلود پاسخ تشریحی آمار و روش تحقیق آزمون  98

دانلود پاسخ تشریحی آزمون 96

پاسخ تشریحی سوالات روانشناسی رشد کنکورارشد روانشناسی 95

پاسخ تشریحی سوالات  بالینی کنکور ارشد روانشناسی 95

پاسخ تشریحی سوالات آسیب شناسی روانی کنکور ارشد روانشناسی 95

پاسخ تشریحی سوالات روانشناسی فیزیولوژیک کنکور ارشد روانشناسی 95  (بدون انگیزش و هیجان)


برای تخمین رتبه در آزمون ارشد روانشناسی 98 اینجا کلیک کنید.

دفترچه راهنما و انمتخاب رشته اینجا کلیک کنید .

 

10 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید