مشاوره با رتبه های برتر رشته روانشناسی

بارگذاری...

شیوه برنامه ریزی

مشاوران در زمینه نحوه برنامه ریزی کوتاه مدت یا بلند مدت و متناسب با ویژگی های شخصی، به شما کمک می کنند.

نحوه مطالعه درسی خاص

اگر در زمینه مطالعه یک درس خاص مشکل دارید، مشاور می تواند در زمینه نحوه مطالعه، مرور یا جبران این ضعف به کمک درس های دیگر شما را راهنمایی کند

انتخاب درست منابع

مشاوران با دانستن شرایط شما، زمانی که در اختیار دارید  و رتبه مورد انتظار، بهترین منبع ممکن را به شما معرفی نمایند.

اسامی مشاوران (به ترتیب حروف الفبا)

فرزاد اسلامی

مشاور کارشناسی ارشد روانشناسی
رتبه ۴ آزمون ارشد روانشناسی سال ۹۹، تغییر رشته از مهندسی

نیکو پیشکاری

مشاورالمپیاد روانشناسی
رتبه ۱۳ المپیاد روانشناسی

زینب خجوی

مشاور کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی
رتبه ۶ آزمون ارشد و رتبه ۲ دکتری، ده سال مشاور رتبه های برتر

فائزه قدمی

مشاور کارشناسی ارشد روانشناسی
رتبه ۱ آزمون ارشد روانشناسی ۹۹

گلاویژ محمدی

مشاور دکترای روانشناسی وزارت بهداشت
رتبه ۱ دکترای روانشناسی وزارت بهداشت سال ۹۷

سعید نعیمی تاجدار

مشاور کارشناسی ارشد روانشناسی
رتبه ۴ آزمون ارشد روانشناسی ۹۸، تغییر رشته از مهندسی