پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد روانشناسی

پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد روانشناسی 95 در چند درس به ترتیب در این پست قرار خواهد گرفت.

پاسخ تشریحی سوالات روانشناسی رشد کنکورارشد روانشناسی 95

پاسخ تشریحی سوالات  بالینی کنکور ارشد روانشناسی 95

پاسخ تشریحی سوالات آسیب شناسی روانی کنکور ارشد روانشناسی 95

پاسخ تشریحی سوالات روانشناسی فیزیولوژیک کنکور ارشد روانشناسی 95  (بدون انگیزش و هیجان)

برخی از منابع کنکور ارشد روانشناسی بالینی :

آسیب شناسی روانی :

 • آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5، تالیف مهدی گنجی،  جلد ۱ و ۲ ، نشر ساوالان
 • آسیب شناسی روان آموز
 • فلش کارت های نارنگی برای مرور روزانه
 • آسیب شناسی روانی، نوشته بارلو، ترجمه فیروزبخت
 • خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک، ترجمه رضاعی
 • اسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 نوشته هالجین و ویتبورن،  ترجمه سیدمحمدی

روانشناسی کودکان استثنائی:

 • روانشناسی کودکان استثنائی، تالیف مهدی گنجی، نشر ساوالان
 • روانشناسی کودکان استثنائی روان آموز
 • کودکان استثنائی، نوشته میلانی فر، نشر قومس
 • آموزش کودکان استثنائی، نوشته سیف نراقی و نادری
 • روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی، افروز، نشر دانشگاه تهران

آمار:

 • آمار در علوم تربیتی و روانشناسی، نوشته دکتر علی دلاور، نشر رشد
 • روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، نوشته دکتر علی دلاور
 • روش تحقیق روان آموز (تا مهرماه آماده خواهد بود)
 • روش تحقیق در علوم رفتاری، نوشته سرمد و بازرگان
 • روش های تحقیق در علوم رفتاری، نوشته رمضان حسن زاده
 • روانشناسی رشد
 • نظریه های روانشناسی رشد، نوشته ویلیام کرین، ترجمه خویی نژاد، نشر رشد
 • روانشناسی رشد روان آموز، هر دو جلد
 • روانشناسی رشد، نوشته لورا برک،  ترجمه سیدمحمدی، جلد ۱، نشر ارسباران
 • روانشناسی رشد، نوشته لورا برک،  ترجمه سیدمحمدی، جلد ۲، نشر ارسباران
 • روانشناسی ژنتیک، نوشته محمود منصور، نشر سمت
 • روانشناسی ژنتیک، نوشته منصور و دادستان، نشر رشد
 • جهت مشاهده بیشتر کلیک کنید. 

171 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید