کارنامه رتبه یک ارشد روانشناسی بالینی

در زیر به ترتیب کارنامه رتبه یک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت سال 93 و 91 ارایه شده است. صمیمانه از خانم  غزال توتون چی مقدم  که کارنامه درخشان خود را در اختیار سایت روان آموز قرار دادند سپاس گزاریم و برایشان آرزوی موفقیت های روزافزون داریم.

 

رشته امتحانی

روانشناسي باليني

درصد درس اول

71.11

تعداد پاسخ صحیح درس اول

11

تعداد پاسخ غلط درس اول

1

تعداد سوال پاسخ نداده درس اول

3

درصد درس دوم

44.44

تعداد پاسخ صحیح درس دوم

7

تعداد پاسخ غلط درس دوم

1

تعداد سوال پاسخ نداده درس دوم

7

درصد درس سوم

71.11

تعداد پاسخ صحیح درس سوم

11

تعداد پاسخ غلط درس سوم

1

تعداد سوال پاسخ نداده درس سوم

3

درصد درس چهارم

70.00

تعداد پاسخ صحیح درس چهارم

7

تعداد پاسخ غلط درس چهارم

0

تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم

3

درصد درس پنجم

57.78

تعداد پاسخ صحیح درس پنجم

9

تعداد پاسخ غلط درس پنجم

1

تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم

5

درصد درس ششم

66.67

تعداد پاسخ صحیح درس ششم

11

تعداد پاسخ غلط درس ششم

3

تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم1

1

درصد درس هفتم

51.11

تعداد پاسخ صحیح درس هفتم

8

تعداد پاسخ غلط درس هفتم

1

تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم1

6

درصد درس هشتم

53.33

تعداد پاسخ صحیح درس هشتم

11

تعداد پاسخ غلط درس هشتم

1

تعداد سوال پاسخ نداده درس ششم

8

درصد درس نهم

25.00

تعداد پاسخ صحیح درس نهم

13

تعداد پاسخ غلط درس نهم

9

تعداد سوال پاسخ نداده درس هفتم

18

سهمیه

ازاد

نمره

231

نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد

141.00

نتیجه

قبول

دانشگاه

تهران

رتبه در سهمیه

1

رتبه در کل

1

توضیح 1

توضیح 2

توضیح 3

چنانچه داوطلب كليه دانشگاههاراانتخاب نكندممكن است باداشتن نمره بالامردودشود

دروس امتحانی

اسيبشناسي رواني –نظريه هاي شخصيت –مشاوره و رواندرماني –روانسنجي و ازمونهاي رواني –روانشناسي رشد-بنيادهاي بيولوژيكي و فيزيولوژي رفتار-روانشناسي عمومي وفرهنگي -امار و روش تحقيق –زبان عمومي –

برای مطالعه سایر مطالب مرتبط روی نام آن کلیک کنید

مصاحبه با رتبه یک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 91

مصاحبه با رتبه یک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 93

کارنامه رتبه یک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 93

مصاحبه با  رتبه شش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 93

 در صورتی که این مطلب را مفید می دانید، با کلیک روی آیکن شبکه های اجتماعی زیر آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید! 

5 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید