نمونه سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی: سوال 209 سال 93

امتیاز یادتون نره

چه انتقادی به آزمون MMPI وارد است؟

1- وابسته به فرهنگ است

2- پایایی آن مورد سوال است

3- بنیان نظری آن تبیین نشده است

4- روایی آن مورد سوال است

روانشناسی بالینی فیرس، فصل سنجش شخصیت، صفحه  310 : 

دومین ویراست شخصیت سنج چندوجهی مینه سوتا غیر نظری است. متخصصانی با گرایش روان پویایی یا آنها که می خواند رابطه متقابل و ظریف خصوصیات شخصیتی با عوامل تعیین کننده وضعیتی را  بفهمند ممکن است سراغ این پرسشنامه نروند. عمدتا نشانه های اسیب های روانی را اندازه می گیرد اگرچه ممکن است برخی صفات یا سبک های شخصیتی را مشخص کند ولی با هدف بررسی سازه های شخصیتی تهیه نشده است.

فراتحلیل حاکی از قابل قبول بودن پایایی، ثبات و اعتبار شخصیت سنج چندوجهی مینه سوتا است خصوصا وقتی برای استفاده از این پرسشنامه دلایل تجربی یا نظری وجود دارد. بحث اصلی اعتبار یا عدم اعتبار نیست بلکه بحث اصلی این است که برای چه هدفی اعتبار دارد؟

گرچه سوال به خوبی طرح نشده است، اما به نظر می رسد گزینه صحیح گزینه سه باشد. در جای دیگر کتاب هم ذکر شده که سوگیری نژادی و قومی وجود ندارد که بر اساس آن می توان گزینه یک را رد کرد.

در این صفحات مطالب مهم دیگری هم هست که حتما مطالعه کنید:

اعتبار افزایشی : ابزار اطلاعاتی در موردر رفتار، ویژگی های شخصیتی یا ویژگی های آسیب های روانی افراد بدهد که دیگر ابزارها ان اطلاعات را نمی دهند

مقیاس مک اندرو در ویراست قبلی شخصیت سنج چندوجهی مینه سوتا با هدف طبقه بندی افراد دچار مشکلات مرتبط با الکلیسم ایجاد شده بود.

نمره برش بهینه یک آزمون به فراخور طبیعت نمونه تغییر می کند بنابراین نمرات برش مندرج در راهنمای ازمون ها ممکن است مناسب موقعیت بالینی مورد نظر باشد یا نباشد. نمره برش آزمون مینه سوتا 65 یا بیشتر است.

اشتراک
به من خبر بده
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات