ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه ها در سال ۹۸ را در جدول زیر می توانید، ملاحظه نمایید. برای آگاهی از این که در هر گرایش با چه رتبه ای و در چه دانشگاه هایی پذیرفته شده است، این جا کلیک کنید. اگر بین انتخاب گرایش ها شک دارید، توصیه می کنیم که حتما یک […]

من در سرزمین کتاب هایم!

کتابهای کنکور

کتاب خواندن یکی از زیباترین لذت های دنیاست که ما را به سرزمین های بکر و دوست داشتنی می برد. درست است که در این سفر تنها هستیم، اما می توانیم دوستانمان را در کشف این سرزمین های ناشناخته کمک کنیم! ممکن است هر سال که به نمایشگاه کتاب می رویم، یک عالم کتاب بخریم […]