دوره آسیب شناسی روانی

دوره آسیب شناسی روانی

گروه مشاوران و روان شناسان رست برگزار می کند: دوره ۴۵ ساعته دوره آسیب شناسی روانی مدرس: دکتر مژگان صلواتی آسیب شناسی روانی علمی است که با به کار گرفتن اصول اساسی روان شناسی،رفتار نا به هنجار شناخته شده را مورد بررسی قرار  داده و بهترین شیوه درمان را پیشنهاد می دهد. این علم با […]