زیر ذره بین: روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

معرفی، هدف و تاریخچه: روان شناسی بالینی یکی از شاخه های رشته روان شناسیه که بیشتر در حیطه شناخت ناهنجاری های رفتار ما انسان ها، تغییر و درمان این ناهنجاری ها و راه های پیشگیری از اون ها بر اساس علوم رفتاری و روان شناسی فعالیت می کنه. روان شناسی بالینی نقش هایی داره که برای […]