مصاحبه با رتبه 1، آزمون کارشناسی ارشد 95

18

ژوئن'16

مصاحبه با رتبه یک کارشناسی ارشد روانشناسی ۹۵

باز هم افتخار دارم که برای سومین سال با رتبه یک ارشد روانشناسی مصاحبه کنم. این مصاحبه ها قطعا برای …

مشاهده