مصاحبه با جواد عباسی رتبه ۱ کارشناسی ارشد روانشناسی ۹۵

رتبه 1 کارشناسی ارشد روانشناسی

باز هم افتخار دارم که برای سومین سال با رتبه یک رتبه ۱ کارشناسی ارشد روانشناسی مصاحبه کنم. این مصاحبه ها قطعا برای شما مفید هست و خوشحالم که در اینجا زمینه ای فراهم شده که بتونیم شما رو با رتبه های برتر آشنا کنیم. اما برای شخص خودم، صحبت با این عزیزان همیشه یک […]