آغاز مصاحبه مجازی داوطلبان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد

مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی، از امروز یکشنبه مورخ ۳۰ خرداد ماه آغاز شد. به گزارش ایسنا، مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ و دوره بدون آزمون این مقطع ویژه استعدادهای درخشان و همچنین داوطلبان آزمون اختصاصی واحدهای ارس ،کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی، تا روز پنج […]