انواع مکانیسم های دفاعی

انواع مکانسیم های دفاعی

در انواع مکانیسم های دفاعی تقریبا همه ی ما انسان ها در موقعیت های خاصی از زندگی مون از روش هایی استفاده می کنیم تا اضطرابمون رو کاهش بدیم و اغلب حتی از این شیوه ها آگاه نیستیم و به صورت ناهشیارانه اون هارو به کار میبریم. این شگرد ها تغییری توی وضع عینی خطر […]