آغاز ثبت نام پذیرش دانشجو در پردیس بین الملل دانشگاه تهران

دکترای

آغاز ثبت نام پذیرش دانشجو در پردیس بین الملل دانشگاه تهران  از امروز هشتم خرداد آغاز می شود. به گزارش ایسنا، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران اعلام کرد: ثبت نام پذیرش دانشجو با شیوه نامه‌ی اختصاصی (بررسی ‌پیشینه‌ی تحصیلی و مصاحبه تخصصی) در مقاطع دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد، همچنین کارشناسی ارشد بین الملل (مجازی) و دکترای […]