تحلیل سوالات ۳ سال اخیر

ارشد روانشناسی

در جدول زیر تحلیل کنکور کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال ۹۷ و ۹۸و۹۹  ارایه شده است. بررسی سوالات کنکورهای سالهای اخیر بهترین راه برای دسترسی به ذهنیت طراحان است بنابراین توصیه می شود به دقت کنکورهای سال های پیش را مطالعه کنید و در دوره به آنها اهمیت ویژه ای دهید. این جدول مخصوصا برای […]