سوالات آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد

سوالات آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد

سوالات آزمون دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد سال ۱۴۰۰ سوالات آزمون دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد  سال ۹۹ سوالات آزمون دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد سال ۹۸ سوالات آزمون دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد  سال ۹۷ سوالات آزمون دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد سال ۹۶ سوالات آزمون دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد  سال ۹۵ سوالات […]

راهنمای ثبت نام آزمون تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد ۹۴

سوالات آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد

نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سال ۱۴۰۰ دانشـگاه آزاد اسـلامی در چارچوب قانون سـنجش و پـذیرش دانشـجو در دوره هـای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و مصوبات شورای سنجش و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی، اقدام به پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از میان داوطلبان […]

روانشناسی سلامت چیست؟

روانشناسی سلامت

در مدل پزشکی قبلی تنها به نقش فرایندهای زیستی در ایجاد بیماری ها توجه می شود در حالی که نقش فرد و جنبه های روانی اجتماعی نادیده رفته می شود. شاید پس از معرفی هیستری تبدیلی توسط فروید بود که پژوهشگران به این سمت رفتند که رابطه میان مسایل عاطفی و وضعیت جسمانی را بررسی […]