نکات اختلالات اضطرابی از فصل 6 هالجین

امتیاز یادتون نره

برای دانلود PDF به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

 به دلیل جدا شدن وسواس و PTSD از طبقه اختلالات اضطرابی، این اختلالات را جداگانه ذکر خواهیم کرد. گرچه در کتاب هالجین در فصل اختلالات اضطرابی ذکر شده است!

 

ویژگی توصیف کننده اختلالات اضطرابی: تجربه مزمن و شدید اضطراب

اختلالات اضطرابی، به استثنای اختلال مصرف مواد، شایع ترین اختلال روانی است..

در 30-44 سالگی به اوج می رسد و در سنین بالا کاهش می یابد.

اختلالات اضطرابی در DSM-5 : اختلال اضطراب جدایی – اختلال  لالی انتخابی – اختلال اضطراب فراگیر – اختلال وحشتزدگی – اختلال آگورافوبی – اختلال فوبی خاص- اختلال اضطراب اجتماعی

 

اختلال اضطراب جدایی:

اضطراب شدید و نامناسب در مورد جدایی از خانه یا مراقبان

حداقل 1 ماه در کودکان و نوجوانان و حداقل 6 ماه در بزرگسالان

ناتوانی از جدایی یا حتی تصور جدایی، اجتناب از موقعیت های جدایی، ناراحتی قبل از خواب، کابوس، شکایت های جسمانی برای ماندن پیش مراقب، پرتوقع و نیازمند توجه

در یک سوم کودکان تا بزرگسالی ادامه دارد، این کودکان در معرض اختلالات اضطرابی مثل اختلال وحشتزدگی و همچنین خلقی هستند.

نشانه ها بسته به سن متفاوت است:

در 5-8 سال  علایم بیشتری از 9-12 سال  ،  خردسالان کابوس بیشتر و ناراحتی بیش از حد ، نشانه جسمانی بیشتر در نوجوانان

تفاوت های جنسی: نشانه های اضطراب جدایی بیشتر در دختران

والدین به احتمال بیشتری می گویند که کودک نشانه ها را آشکار می کند و با گزارش آنها به احتمال بیشتری تشخیص صورت می گیرد. کودکان به احتمال بیشتر ناراحتی درونی شان را گزارش می کنند. پس برای تشخیص باید هر دو دیدگاه در نظر گرفته شود.

مدل مناسب برای شناخت اختلال اضطراب جدایی: مدل زیستی روانی اجتماعی

( ژنتیک، عوامل محیطی، فجایع طبیعی، تفاوت خلق و خو)

از دید روان پویشی و سیستم خانواده : اختلال اضطراب جدایی ناشی از عدم شکل گیری غلبه بر تکلیف عادی در جدا شدن از والدین

تکلیف اصلی روانشناس: کمک برای کنترل بر موقعیت اضطراب آور

فنون رفتاری: حساسیت زدایی منظم، مواجهه طولانی، سرمشق گیری، مدیریت وابستگی، مدیریت شخصی

موثرترین درمان: درمان شناختی رفتاری

 

لالی انتخابی:

امتناع از صحبت در موقعیت های خاص

توانایی زبان معمولی را دارند اما در موقعیت های خاص صحبت نمی کنند، معمولا در مدرسه.

شروع از 3-6 سالگی ، شیوع برابر در پسران و دختران

روش های رفتاری: شکل دهی همراه با مواجهه – مدیریت وابستگی

شکل دهی همراه مواجهه درمان موثرتری است، مدیریت وابستگی هم ضمیمه مهمی برای درمان است.

 

فوبی خاص:

ترس غیرمنطقی درباره شی یا موقعیت خاص به مدت حداقل 6 ماه – اجتناب از موقعیت یا تحمل ناراحتی زیاد

انواع فوبی: حیوانات – محیط طبیعی – خون، جراحت و تزریق- فعالیت  های خاص (مثلا پرواز) – سایر محرک ها یا موقعیت ها

دو نوع از شایع ترین انواع فوبی به ترتیب : ترس از موقعیت های طبیعی به خصوص ارتفاع و ترس از حیوانات

دیدگاه زیستی:

نابهنجاری در قشر جزیره ای قدامی (بین گیجگاهی و پیشانی مربوط به هیجان و خودآگاهی)

الگوهای برانگیختگی مغزی متفاوت برای فوبی های خاص

درمان برای مدیریت نشانه: داروهای ضداضطراب مثل بنزودیازپین (فقط زمانی که اختلال عملکرد وجود داشته باشد).

دیدگاه رفتاری:

علت: شرطی سازی کلاسیک

درمان: حساسیت زدایی منظم

جنبه تکاملی: موقعیت های فوبی موقعیت های خطرناکی هستند که باید از آنها اجتناب می شده است اما در فوبی ناسازگارانه شدهه اند وبه همه چیز تعمیم یافته اند.

جنبه رشدی: ترس کودکان از چیزهای عینی است که بعدا انتزاعی می شود (مثلا لولو) – بزرگسالان ممکن است فوبی را گزارش ندهند و به جای آن اضطراب را با بیماری جسمانی نشان دهند.

دیدگاه شناختی رفتاری:

سیستم هشدار بیش از حد واکنش پذیر، سوتعبیر محرک ها به صورت خطرناک، برآورد کردن بیش از حد خطر بعد از مواجهه با محرک

سوتعبیر در ترس از عنکبوت: برداشت کنترل ناپذیری، پیش بینی ناپذیر، خطرناک، منزجر کننده، آسیب پذیری

سوتعبیر در فوبی خون، تزریق، جراحت: ترس و نفرت از آلودگی

درمان موثر فوبی: حساسیت زدایی منظم

این عقیده که پاسخ انطباقی آرامش را می توان جایگزین پاسخ غیرانطباقی ترس کرد زیربنای چهار روش رفتاری است:

مواجهه تدریجیمواجهه ناگهانی کامل
تجسمیحساسیت زدایی منظمغرقه  سازی تجسمی
واقعیبه صورت واقعی درجه بندی شدهغرقه سازی واقعی

 

تقویت مثبت در همه درمان ها وجود دارد

برخی فنون شنناختی هم وارد درمان می شود ( روش های سازگارانه تفکر درباره موقعیت، روش صحبت کردن با خود در موقعیت، روش توقف فکر)

 

اختلال اضطراب اجتماعی:

ترس و اضطراب از موقعیت های اجتماعی که فرد در معرض بررسی دقیق دیگران است، حداقل 6 ماه.

اضطراب اجتماعی می تواند در موقعیت های معمول رخ دهد یا می تواند فقط در موقعیت هایی که عملی صورت می گیرد (مثلا سخنرانی) رخ دهد که به آن اضطراب اجتماعی عملکردی می گویند.

اضطراب اجتماعی دومین اختلال اضطرابی شایع است.

در کودکان : باید در موقعیت همسالان هم اضطراب وجود داشته باشد نه فقط با بزرگسالان – اضطراب می تواند به شکل گریه، قشقرق، میخکوب شدن، چسبیدن، ناتوانی در صحبت دیده شود.

نظریه های زیستی:

نابهنجاری در مکانیزم های مغزی مرتبط با ترس و اضطراب

ژنتیک ، رابطه اضطراب اجتماعی با صفات کمرویی و روان رنجورخویی

دارودرمانی: SSRI، SNRI

بنزودیازپین ها باعث سومصرف و اختلال در روش های مواجهه درمانی می شوند به همین دلیل استفاده نمی شوند – MAOI هم به دلیل عوارض جدی استفاده نمی شوند.

نظریه های روانشناختی:

تغییرات کودکی و نوجوانی  : ایجاد توانایی فکر کردن به اینکه از نظر دیگران چطور به نظر می رسند

دیدگاه شناختی رفتاری: عدم واقع بینی درباره برداشت دیگران –  درمان با تلاش برای تغییر افکار همراه با مواجهه واقعی و خیالی

برای بیماران مقاوم به دارو: مصاحبه انگیزشی، درمان پذیرش و تعهد، مراقبه و بهشیاری (آگاهی)

مشکل درمان : تمایل به انزوای مراجع باعث عدم ایجاد موقعیت های مواجهه با موقعیت های اضطراب آور می شود – مهارت های اجتماعی معیوب باعث واکنش منفی دیگران و در نتیجه تایید ترس بیمار می شود.

 

وحشتزدگی و آگورافوبی:

در DSM-5 این دو اختلال مجزا شده اند. امکان گذاشتن هر دو تشخیص همزمان وجود دارد.

اختلال وحشتزدگی: حملات وحشتزدگی عودکننده –  نگرانی درباره حمله یا پیامدهای آن  یا تغییرات ناسازگارانه در رفتار به مدت حداقل یک ماه

آنچه اختلال وحشتزدگی را از سایر اختلالاتی که با حمله وحشتزدگی همراه هستند متمایز می کند، ترس از حمله دیگر یا اجتناب عمدی از موقعیت هاست.

آگورافوبی: اضطراب شدید و ترس از مواجهه واقعی یا پیش بینی شده از مکان های بسته مثل آسانسور و مکان های باز مثل حمل و نقل عمومی، حداقل 6 ماه.

در آگورافوبی فرد از خود موقعیت نمی ترسد بلکه از وقوع نشانه های وحشتزدگی در موقعیتی که باعث خجالت و ناتوانی می شوند و نتواند از دیگران کمک بگیرد می ترسد.

دیدگاه زیستی:

سطوح بالای نوراپی نفرین (انتقال دهنده ای که در آماده کردن بدن برای واکنش به موقعیت های استرس زا نقش دارد)

نقش احتمالی سروتونین

نظریه حساسیت نسبت به اضطراب: حساسیت بیشتر بیمارانی که دچار حمله وحشتزدگی می شوند به وجود دی اکسید کربن در خون و احساس خفگی

موثرترین داروی ضداضطراب برای حمله وحشتزدگی و آگورافوبی: بنزودیازپین ها ( افزایش انتقال دهنده گابا )

به علت احتمال سومصرف بنزودیازپین ها از SSRI (بازدارنده بازجذب گزینشی سروتونین) و SNRI ( بازدارنده بازجذب نوراپی نفرین) هم استفاده می شود

دیدگاه های روانشناختی:

شرطی سازی کلاسیک : حمله وحشتزدگی یک واکنش ترس شرطی شده است. با مواجه شدن با محرک، احساسات جسمانی ناخوشایند حتی قبل از تغییرات زیستی رخ می دهند

مدل شناختی رفتاری: افراد مبتلا به اختلال وحشتزدگی درگیر یک چرخه معیوب هستند که با احساسات جسمی ناخوشایند شروع می شود و این احساسات باعث می شود فرد احساس کند حمله غیرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترل است.

آموزش آرمیدگی: کنترل واکنش های جسمانی (شل کردن بدن در موقعیت)

نفس نفس زدن نشانه رایج حمله وحشتزدگی است که با شرطی سازی تقابلی درمان می شود. ( بازآموزی تنفسی : عمدا نفس نفس می زند و بعد تنفس آهسته را انجام می دهد که یک پاسخ ناسازگار است که بعدها درمانجو می تواند به شکل ارادی در موقع نفس نفس زدن آن را انجام دهد).

درمان کنترل وحشتزدگی یا PCT : ترکیب بازآموزی تنفسی، آموزش روانی، بازسازی شناختی – با هدف تشخیص علایم جسمانی و کنترل آنها

 

اختلال اضطراب فراگیر:

اضطراب و نگرانی در بیشتر روزها به مدت حداقل 6 ماه

بی قراری، اختلل خواب، به راحتی خسته شدن، تحریک پذیری، تنش عضلانی، مشکل تمرکز و بی محتوا شدن ذهن

دیدگاه زیستی:

اختلال در سیستم گابا، سروتونرژیک و نورآدرنرژیک

همپوشی آسیب پذیری ژنتیکی با صفات شخصیت روان رنجورخویی (نشانه این است که این افراد مستعد ابتلا شدن هستند)

دیدگاه روانشناختی:

تحریف های شناختی، ناراحتی از دردسرهای جزئی زندگی، نگرانی بیش از حد درباره پیامد مشکلات، عدم اطمینان به توانایی خود در کنترل و اداره احساسات

درمان شناختی رفتاری: تشخیص افکار اضطراب آور، جستجوی گزینه های معقول تر برای نگرانی، آزمایش گزینه ها، قطع چرخه افکار منفی و نگرانی ها، مدیریت و کنترل اضطراب